Uutiset

Erityisen tiukille joutuvat perussuomalaiset

Keskustan puheenjohtaja, hallitustunnustelija Juha Sipilä pyrkii heti aluksi perkaamaan Perussuomalaisten todellisen kannan ja sitoutumisen eurokriisin hoitoon, ilmastopolitiikkaan ja maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin.

Sosiaalidemokraatit joutuvat tiukimmille kokonaisveroasteen nousun estävässä linjauksessa. Sipilän 15 kysymystä ovat pääosin muodoltaan avoimia, ja puolueet pystyvät vastaamaan niihin hyvin avarasti.

– Perussuomalaiset naulataan nyt tiukimmin, heille korvamerkittyjä kysymyksiä oli muita enemmän, Ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön toimitusjohtaja Mikko Majander arvioi.

Sipilä ehdotti kysymyksien ohella kahta valmista kirjausta hallitusohjelmaan. Ensimmäinen koskee eurokriisin hoitoa. Kirjaus mahdollistaa Suomen osallistumisen Kreikan kolmanteen tukipakettiin, mutta painottaa hallituksen suhtautuvan kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa.

– Ehdotus on kirjattu niin, että perussuomalaiset voivat sen hyväksyä, mutta joutuvat tosiasiassa joustamaan jyrkimmistä kannoistaan ja tulemaan vastaan, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä sanoo.

Myös Sipilän toinen kirjattu ohjelmaehdotus vaatii perussuomalaisilta joustoa.

Sipilä ehdottaa, että hallitus toimii kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Perussuomalaiset taas ovat linjanneet, että ilmastotavoitteet eivät saa tuoda teollisuudelle haittaveroja.

SIPILÄ PERUSTELI suoria ehdotuksia hallitusohjelmaan niin, että asiat ovat nousseet kahdenkeskisissä keskusteluissa esiin ja voivat muodostaa esteen jatkolle. Muutosesityksiä esitettyihin kirjauksiin voi Sipilän mukaan tehdä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi Sipilän kysymysten olevan hyviä, mutta ei helppoja. Tunnustelija haluaa tietää myös, onko puolueilla konkreettisia muutosvaatimuksia maahanmuuttopolitiikkaan.

Majanderin mukaan listan neljäs kysymys voi tehdä eron kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välille.

– Maailmaasyleilevän uusien työpaikkojen luomista koskevan kysymyksen ydin on peitetty, Majander epäilee.

Kokoomuksella on tarjolla työelämän uudistuspaketti. Sosiaalidemokraatit taas ovat painottaneet valtion toimia uuden kasvun ja työpaikkojen saamiseksi.

VIHRIÄLÄN MUKAAN VAATIMUS yhtyä valtiovarainministeriön tilannekuvaan Suomen talouden tilasta ja sopeutustarpeesta ei vielä rajaa puolueita pois neuvotteluista.

Sipilä itse painotti, että talousohjelmasta sopiminen on tärkein asia kysymyslistalla. Listalta puuttuvat muun muassa ydinvoimaa koskevat kysymykset, koska niihin on saatu jo keskusteluissa vastaukset. Johtopäätöksiä Sipilä ei suostunut avaamaan.

Sosiaalidemokraattien sisäiset kiistat eivät Sipilän mukaan haittaa neuvotteluja. Hän oli keskustellut puheenjohtaja Antti Rinteen kanssa Rinteen ja entisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen välille leimahtaneesta riidasta. Rinteen mukaan Sdp pystyy esittämään yhdet vastaukset, ja kiista oli väärinymmärrys.

Asiasanat

Päivän lehti

9.4.2020