Uutiset

Esitys perhevapaiden korotuksista etenee aikataulussaan ilman eripuraa

Lakiesityksen valmistelu äityspäivärahojen ja isien vanhempainrahan korottamiseksi etenee sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) ajallaan. Mitään sisällöllisiäkään muutoksia ei maaliskuussa valmistuneihin periaatepäätöksiin ole enää tullut.

Perhevapaarahoitustyöryhmän sihteeri, ministeriön hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti kertoo, että työryhmä hioo parhaillaan ehdotuksia hallituksen esityksen muotoon.

– Tavoiteaikatauluna on, että se saataisiin vielä kevätistuntokauden aikana esiteltyä eli ennen kuin eduskunnan kesätauko alkaa juhannuksena, ja siihen työryhmä pyrkii. Lain voimaantuloaikataulu, jota esitetään, olisi 1.1.2007. (HäSa)

Mainos