Uutiset

Esteet ongelmana vanhoilla hautausmailla

Vanhoista hautausmaista halutaan tehdä esteettömiä. Tuoreen opinnäytetyön mukaan esteettömyyden parantaminen on useimmilla vanhoilla hautausmailla nyt ajankohtaista.

-Hautausmaat ovat rakentuneet nykytilaansa monien vaiheiden ja laajennusten kautta, minkä takia rakenne saattaa olla sokkeloinen ja monitasoinen. Paikoitellen kulkemista on yritetty parantaa kekseliäillä tavoilla, mutta turvallisuus ei aina ole taattua, toteaa opinnäytetyön tekijä Carla Hakala.

Hän on opiskellut maisemasuunnittelua Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä.

Hakalan mukaan koneellistuminen ja ylläpidon tehokkuus eivät aina kulje käsi kädessä vanhan ympäristön kanssa.

-Tasoerot ja ahtaat kulkuväylät voivat aiheuttaa yllättäviäkin hankaluuksia, joihin ei etukäteen osaa varautua. Ajettava ruohonleikkuri ei välttämättä pääse korkean reunakiveyksen yli tai traktori ei mahdu liian kapealle käytävälle, Hakala kuvaa työssään arkisia ongelmia, joihin myös pyörätuolilla hautausmaalle pyrkivät usein törmäävät.

Hänen mukaansa parannuksia voidaan usein tehdä pienin keinoin ja tietoa lisäämällä.

-Korkeimpien kynnysten ja huonokuntoisimpien portaiden korjaaminen tai poistaminen vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen huomattavasti, Hakala toteaa.


Jatkuvaa ylläpitoa

Opinnäytetyön mukaan uuden ja vanhan hautausmaan maastonmuotoilussa ja esteettömyydessä on suuriakin eroja. Vanhat hautausmaat ovat muodostuneet palapeleinä tilantarpeen, eivätkä käytännöllisyyden ja tilantarpeen mukaan. Lisäksi hautausmaiden maanrakennustöissä on usein tehty suuria ympäristöön vaikuttavia muutoksia.

-Hyvällä pohjatyöllä ja suunnittelulla saadaan ympäristövaikutukset ja kustannukset pysymään kohtuullisina. Jatkuvalla ylläpidolla toisaalta vähennetään suurten korjaustöiden tarvetta jatkossa, Hakala toteaa.

Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä valmistuneessa opinnäytetyössä ”Suomalaisen hautausmaan maastonmuotoilu ja esteettömyys” selvitettiin hautausmaiden sijoittumista suomalaiseen maisemarakenteeseen sekä sijainnin vaikutusta hautausmaiden muotoiluun ja esteettömyyteen. Hakala teki opinnäytetyönsä Helsingin seurakuntayhtymälle. (HäSa)

Päivän lehti

21.1.2020