Uutiset

Ethän piilottele työpaikkakiusaajaa?

Sitten kouluaikojen jotkut asiat eivät ole aikuiseksi tullessa muuttuneet miksikään. Työpaikalta kuin työpaikalta tuppaa löytymään joku työpaikkakiusaaja, aivan kuten ennen koulusta löytyi koulukiusaaja. Me aikuisetkaan emme puhu kiusaamisesta ääneen, vaan vaikenemalla käytännössä siunaamme koko asian.

Kiusaamiseksi ei lasketa mitä tahansa epäasiallista käyttäytymistä. Kiusaaminen on luonteeltaan toistuvaa ja pitkään jatkuvaa henkistä väkivaltaa, kielteistä käyttäytymistä, alistamista, kostamista, syrjimistä, painostamista tai epäasiallista tai epäoikeudenmukaista kohtelua, jota vastaan kiusattu kokee olevansa puolustuskyvytön.

Oleellista kiusaamisessa on sen systemaattisuus ja jatkuvuus (Taru Kaivola, Työpaikan ihmissuhteet, 2003). Kiusatun työssäjaksamisen lisäksi vaakalaudalla on kiusaamistilanteissa koko työyhteisön jaksaminen.

Kiusaajan hampaisiin ei haluta joutua ja välttelytekniikoista tulee joskus työpaikan nopeimmin omaksuttuja sosiaalisia taitoja. Kiusatun ahdistus ei voi olla jättämättä jälkiään työyhteisöön ja pian moni muukin alkaa voida huonosti.

Tahalliseen ja pahanilkiseen kiusaamiseen on vaikea puuttua, mutta osa kiusaamisesta on tahatonta, kuten juoruilu ja huhujen levittäminen. Niin paljon seikkailua kuin tuo jälkimmäinen arjen harmaaseen elämään voi tuodakin, aikuisen tulisi muistaa, että juorun kohde voi kokea joutuvansa kiusatuksi. Tahattomaan kiusaamiseen puuttuminen tuo usein nopeita ja helpottavia tuloksia.

Kiusaamisen tunnistaminen on usein vaikeaa, mikä tekee kiusaamiseen puuttumisen entistäkin hankalammaksi. Kiusaamista voi olla sosiaalinen eristäminen, työporukan ulkopuolelle jättäminen, työn vaikeuttaminen, huutaminen, uhkailu, mielenterveyden kyseenalaistaminen tai pahan puhuminen.

Kiusaamisesta vaikeneminen antaa kiusaamiselle tilaa ja jättää kiusatun yksin, usein koko työyhteisön ulkopuolelle. Mitä jos uskallettaisiinkin olla oikeasti aikuisia ja puhua kiusaamisesta myös ääneen.

Näytetään esimerkkiä nuoremmille, eikä hyväksytä kiusaamista tai paineta sitä villaisella.

Ei piilotella kiusaajia ja heidän tekojaan, vaan käyttäydytään aikuisesti ja uskalletaan edellyttää sitä työpaikalla myös muilta.

Susanna Hietanen

koulutusjohtaja, TYT

Hämeenlinna