fbpx
Uutiset

Etlan selvitys: Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tulotaso selvästi matalampi kuin kantaväestöön kuuluvilla yrittäjillä

Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tulotaso on selvästi matalampi kuin kantaväestöön kuuluvilla yrittäjillä, kertoo torstaina julkaistu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) selvitys. Sen mukaan maahanmuuttajilla vuositulot ovat noin 23 000 ja kantaväestöön kuuluvilla noin 28 000 euroa.

Ero tulotasossa kapenee, kun otetaan huomioon yrittäjän toimiala. Esimerkiksi ravintola-alalla maahanmuuttajien ja kantaväestöön kuuluvien yrittäjien vuosituloissa on alle tuhannen euron ero. Maahanmuuttaja tienaa noin 21 600 euroa vuodessa, kantaväestöön kuuluva 22 400 euroa. Selvityksessä on verrattu vuoden 2014 mediaanituloja.

Maahanmuuttajat toimivat yrittäjinä selvästi useimmiten ravintola-alalla. Siellä työskentelee 19 prosenttia maahanmuuttajayrittäjistä. Seuraavaksi suurin on muu palveluala, jolla on noin yhdeksän prosenttia yrittäjistä. Rakennusalalla vastaava luku on noin seitsemän prosenttia, siivousalalla noin viisi ja päivittäistavarakaupassa neljä.Lähes 40 prosenttia turkkilaistaustaisista työllisistä yrittäjiäMaahanmuuttajien yrittäjyysaste on samalla tasolla kuin kantaväestöllä, mutta eroja löytyy selvityksen mukaan maahanmuuttajaväestön keskuudessa eri kansalaisuuksien välillä. Esimerkiksi turkkilaistaustaiset maahanmuuttajat työllistävät itsensä yrittäjänä selvästi muita ryhmiä useammin. Lähes 40 prosenttia työllisistä turkkilaistaustaisista maahanmuuttajista on yrittäjiä.

Seuraavaksi tulevat Kiinasta, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevat, joista yrittäjänä työskentelee noin 16 prosenttia työllisistä. Länsi- ja Etelä-Euroopasta, Yhdysvalloista ja Itä-Aasiasta tulleilla osuus on noin 12 prosenttia. Hännillä on Saharan eteläpuolinen Afrikka, mistä saapuneiden maahanmuuttajien yrittäjyysaste on neljä prosenttia työllisistä.

Selvityksen tehnyt tutkija Paolo Fornaro sanoo, että syynä voivat olla kulttuuriset seikat. Esimerkiksi islamissa yrittäjyys on arvostettua, mikä voi selittää Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden yrittäjyyttä.

Kuitenkin selvityksen mukaan myös maahanmuuttajien vaikeudet lisäävät heidän yrittäjyyttään.

– Kiintoisaa olisi tietääkin, missä määrin maahanmuuttajia ”työnnetään” yrittäjiksi siitä syystä, että töitä on muutoin vaikea löytää. Toisaalta on myös olemassa selvästi vetoakin yrittäjyyteen eli itsensä työllistäminen yrittäjänä on joissakin kulttuureissa hyvin arvostettua, Fornaro sanoo tiedotteessa.

Esimerkiksi turkkilaistaustaisten kohdalla aktiivisessa yrittäjyydessä kyse voi olla vaikeudesta työllistyä työmarkkinoille, Fornaro sanoo.

Asiasanat

Menot