Uutiset

Etsivät Ukrainan epärehellisen eliitin perään

Ukrainan korruptionvastaisen viraston johtaja Artem Sytnik kertoo viraston perustamissyyn olleen hyvin yksinkertainen. Korruptio jatkoi kasvamistaan jopa Maidanin tapahtumien jälkeen.

Sytnikin mielestä korruptio uhkaa Ukrainan yhtenäisyyttä siinä missä itärintaman tapahtumat ja Venäjän aggressiokin.

– Korruptio on tunkeutunut kaikkialle ja uhkaa suvereniteettiämme, keväällä virkaansa nimitetty Sytnik jyrisee.

Kansainvälinen valuuttarahasto vaati talousapunsa vastineeksi korkean tason korruptioon keskittyvän oikeuselimen perustamista. Virasto on tärkeä myös Euroopan unionin kanssa käytävien lähentymisneuvotteluiden kannalta.

Uusia etsiviä on koulutettu syksyn aikana. Tärkein tavoite on valita moraalinsa puolesta kunnollisia työntekijöitä.

Etsivä-nimike on Ukrainan oikeusjärjestelmälle käsitteenä uusi. Aiemmin oli vain tutkijoita ja operatiivisia työntekijöitä.

– Edellä mainitut instituutiot yhdistettiin ja työntekijöistä tuli etsiviä. Tämä poisti päällekkäisiä toimintoja, Sytnik kertoo.

YHDISTÄMISEN seurauksena monella etsivällä on puutteita jomman kumman osaamishaaran hallinnassa. Jatkokoulutus onkin Sytnikin mukaan välttämätöntä. Ukrainalaisetsivät tekevät opintomatkoja korruption torjumisessa parhaita tuloksia saaneisiin Euroopan unionin maihin, muun muassa Suomeen.

Virastoa kiinnostavat etenkin valtion omaisuutta kavaltaneet henkilöt.

– Valtion budjettirahojen kavaltaminen on Ukrainassa todella iso ongelma. Kyse on ison mittakaavan kavalluksista, Sytnik vahvistaa.

Ongelma korostuu sota-aikana, jolloin valtion talous on tavallistakin tiukemmalla. Armeija nielee rahaa, sillä sitä on vahvistettava jatkuvasti.

Virasto laatii parhaillaan tietokantaa korkean tason virkamiehistä, kansanedustajista, hallituksen jäsenistä, pormestareista, ylimmistä syyttäjistä, poliisipäälliköistä ja turvallisuuspalvelujen pomoista. Kyse on henkilöistä, joiden tekemisiä on syytä syynätä tarkasti.

HUIPPUVIRKAMIESTEN tuloja ja menoja aletaan pitää entistä tarkemmin silmällä. Sytnik uskoo uuden käytännön tuottavan runsaasti aineistoa, jonka perusteella voidaan nostaa oikeusjuttuja.

Viraston perustaminen on saanut monet yhteiskunnallisissa huippupesteissä olevat ukrainalaiset varpailleen. Sytnik arvelee viraston työntekijöiden kokevan runsaasti mustamaalausta tutkimusten edetessä.

– Kyse on politiikkaan kytkeytyvästä erittäin korkean tason korruptiosta. Työmme tulee olemaan vaikeaa.

Korruptioon syyllistynyt eliitti on selvinnyt Ukrainassa tähän asti ilman seuraamuksia. Ainoastaan alemman tason korruptioon on puututtu.

Sytnik uskoo tulevan vuoden osoittavan ukrainalaisille, että korruptiorikoksista ei selviä rankaisematta.

– Toivon, että ihmiset alkavat uskoa tasavertaisuuteen lain edessä. Tähän mennessä siihen ei ole ollut syytä uskoa.

Sytnik pitää viraston tärkeimpänä tehtävänä oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden tunteen palauttamista kansalaisille.

Ukrainalla ei ole aiempia hyviä kokemuksia korkean tason korruption taklaamisesta. Siksi esimerkkejä pitää hakea esimerkiksi Suomesta.