Uutiset

EU-direktiivin mukaiset meluselvitykset käynnistyvät myös Riihimäellä

Suomessa ryhdytään tekemään meluselvityksiä yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, pääliikenneväylistä ja suurista lentokentistä.

EU-direktiivin mukaiset selvitykset tehdään ensin Helsingin kaupungista sekä vilkkaimmin liikennöidyistä maanteistä ja rautateistä. Selvityksissä on mukana 647 kilometriä maanteitä eri puolella Suomea.

Rautateistä mukaan otetaan pääkaupunkiseudun radat ja päärata Helsingistä Riihimäelle. Meluselvitys tehdään myös Helsinki-Vantaan ja Helsingin Malmin lentoasemilla.

Työ tehdään kahdessa vaiheessa. Meluselvitysten edellyttämät laskennat tehdään kevättalvella 2007, ja ensimmäisen vaiheen tulokset annetaan ympäristöministeriölle kesäkuun loppuun mennessä. Toinen vaihe kattaa kaikki direktiivin kohteet, ja selvitysten tulee olla valmiina kesäkuussa 2012.

Selvitysten jälkeen alueille tehdään meluntorjunnan toimintasuunnitelmat, joissa esitetään käytössä olevat ja suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet.

Selvityksistä vastaavat Helsingin kaupunki, Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Finavia. (STT)

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic