Uutiset

EU-perustuslain hyväksyminen on tärkeätä

Kun kerran ollaan mukana niin tehdään kunnolla! Tämä periaate kantaa mielestäni elämässä pitkälle. Tähän eivät kuitenkaan ranskalaiset äänestäjät usko. He hylkäsivät äänestyksellään EU:n perustuslain. Se, että he näin tekivät johtuu todennäköisesti vahvojen johtajien puutteesta sekä ihmisten heikkoudesta uskoa tulevaisuuteen ja itseensä.

Lapsellista tietysti on se, että tällä äänestyksellä ranskalaiset kuvittelivat rankaisevansa hallitustaan sen toimista. Hylkäämällä EU:n perustuslain he vain kaivavat kuoppaa alleen, poistavat muutosten ja parannusten mahdollisuuksia sekä päättävät myös osaltaan muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kehittymisestä.

Itse en ollut EU:n kannalla Suomen siihen liittyessä.

Kuitenkin siihen mentiin ja siinä ollaan. Nyt kannatan EU-jäsenyyttä täysin. En siksi, että kuvittelisin sen tuovan pelkkää hyvää ja pelkästään parantavan asioita vaan siksi että asioihin ryhdyttäessä tulee niistä saada paras mahdollinen hyöty irti. Tämä ei onnistu taistelemalla muutoksia ja kehitystä vastaan.

EU:n uuden perustuslain päätarkoituksena on selkeyttää EU:n toimintaa sekä voimistaa sen vaikutusvaltaa.

Mielestäni tämä on erityisen tärkeää aikana jolloin Yhdysvaltojen mahti sekä Aasian kehityksen kasvu uhkaavat Eurooppaa sen kaikilla voimavara-alueilla.

Tämän perustuslain hyväksyminen on tärkeätä siksi, että näkisimme mihin todellisuudessa Euroopan unionista on. Mielestäni selkeämmät yhteiset pelisäännöt ovat myös tarpeen uusien maiden liittyessä unioniin.

Vahva johtajuus, yhdessä selkeiden päämäärien ja tavoitteiden kanssa on ainoa tie EU:n kehittymiselle ja vaikutusvallan lisääntymiselle.

Pelko siitä, että perustuslaki karsisi yksittäisten jäsenmaiden mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin on varmasti aiheellinen. Tähän kuitenkin sitouduttiin jokaisen jäsenmaan taholta siinä vaiheessa kun EU:hun liityttiin. Unioni kuitenkin tarkoittaa liittoa ja yhteenliittymistä ja siinä piileekin sen vahvuus.

Miska Paulorinne

Tampere