fbpx
Uutiset

EU:n budjetti on tarkoitus ottaa välineeksi, jolla yhteisten sääntöjen rikkojat saadaan kuriin – Petri Sarvamaan mielestä tämä olisi askel oikeaan suuntaan

Oikeusvaltioperiaatteen heikentyminen on vakava uhka Euroopalle, kirjoittaa europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.). Uuden mekanismin avulla unioni voisi keskeyttää, vähentää tai rajoittaa mahdollisuuksia saada EU:n rahoitusta, jos jäsenmaa ei noudata yhteisiä sopimuksia.
Ristiriidat EU:n perusarvojen kunnioittamisessa ovat nakertaneet unionia sisältäpäin ja luoneet jännitteitä jäsenvaltioiden välille. Jean-Claude Junckerin (oik.) johtama Euroopan komissio on yrittänyt suitsia joidenkin jäsenvaltioiden rapautuvaa oikeusvaltioperiaatetta. Muun muassa Viktor Orbánin (vas.) johtama Unkari kuuluu näihin valtioihin. Kuva: OLIVIER HOSLET / epa
Ristiriidat EU:n perusarvojen kunnioittamisessa ovat nakertaneet unionia sisältäpäin ja luoneet jännitteitä jäsenvaltioiden välille. Jean-Claude Junckerin (oik.) johtama Euroopan komissio on yrittänyt suitsia joidenkin jäsenvaltioiden rapautuvaa oikeusvaltioperiaatetta. Muun muassa Viktor Orbánin (vas.) johtama Unkari kuuluu näihin valtioihin. Kuva: OLIVIER HOSLET / epa

Euroopan unionin tavoitteena on edistää sananvapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioitusta jäsenmaissaan. Tähän kuuluu keskeisenä käsite oikeusvaltioperiaatteesta, jonka mukaan julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien arvojen mukaisesti.

Periaatteen mukaan julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltio antaa kansalaisille laillisen turvan hallitsijan mielivaltaa vastaan.

Korruptoituneet puolueet ja niistä ponnistaneet hallitsijat ovat rapauttaneet oikeusvaltiota eräissä Euroopan maissa.

Sananvapauden ja demokratian kaventuminen Unkarissa, oikeuslaitoksen heikentyminen Puolassa ja korruption lisääntyminen Romaniassa ovat herättäneet EU:n instituutiot etsimään keinoja, joilla puolustaa kansalaisia.

Kaikki ovat hakeneet unioniin vapaaehtoisesti

Kaikki EU:n jäsenmaat ovat hakeneet mukaan unioniin vapaaehtoisesti. Jos EU:sta ja sen sisämarkkinoista haluaa hyötyä taloudellisesti, on yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia yksinkertaisesti noudatettava.

Tuorein keinoista padota oikeusvaltioperiaatteen rapautumista on oikeusvaltion kunnioittamisen kytkentä EU:n budjettiin, josta neuvotellaan tällä hetkellä jäsenmaiden muodostamassa neuvostossa osana monivuotista rahoituskehystä.

Jean-Claude Junckerin komissio antoi vuonna 2018 esityksen, johon liittyy uusi mekanismi. Sillä suojataan talousarviota taloudellisilta riskeiltä, jotka kytkeytyvät oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin yleisiin puutteisiin jäsenvaltioissa.

Yleisinä puutteina pidetään esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden vaarantamista.

Keinovalikoimassa on ennestään ollut mahdollisuus evätä äänioikeus EU:n arvoja vakavasti loukanneelta jäsenmaalta.

Tämä kuitenkin edellyttää yksimielisyyttä jäsenmailta, mikä on lopulta johtanut siihen, että prosessin kohteina olleet Unkari ja Puola ovat saaneet aina viime kädessä tukea toisiltaan.

Toimenpiteet läpi käänteisellä määräenemmistöllä

Uusi esitys on aiempaa järeämpi ja koskee EU:n budjettia, sillä perusarvojen kunnioittaminen on EU:n rahoituksen tuloksellisuuden ennakkoedellytys. Se on myös edellytys liiketoiminnalle, jossa investoijan ei tarvitse pelätä korruptiota tai mielivaltaisia oikeusprosesseja.

Mekanismin hyväksyntä antaisi komissiolle käyttöön välineitä, joiden avulla unioni voisi keskeyttää, vähentää tai rajoittaa mahdollisuuksia saada EU:n rahoitusta puutteiden vakavuuden ja laajuuden mukaan. Toimenpiteet hyväksyttäisiin neuvostossa käänteisellä määräenemmistöllä.

Toisin sanoen 4/5 jäsenmaista olisi vastustettava esitystä, jotta sen eteneminen voitaisiin pysäyttää.

Komission esitys eteni Euroopan parlamenttiin, jossa hankkeen raportöörinä johdin neuvotteluita parlamentin puolelta. Lainsäädäntömietintö hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa keväällä. Sen taakse asettuivat kaikki keskeiset ryhmittymät.

Kun jäsenmaat ovat sopineet yhteisestä kannastaan, alkavat komission, parlamentin ja neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut, joissa lopullinen lainsäädäntö päätetään.

Ristiriidat ovat nakertaneet unionia sisältä päin

Jäsenmaiden käsittelyssä on riskinsä. Jos asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä, niin sekä komissiossa että parlamentissa tehty työ romuttuu.

Unkarille ja Puolalle on edullista pyrkiä minimoimaan mahdollisen uuden mekanismin vaikutukset itseensä neuvoston kantaa muodostettaessa. Lähtökohtaisesti harva jäsenmaa kuitenkaan vastustaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, eikä tämä budjettilaki kohdistu nimenomaisesti mihinkään tiettyyn jäsenvaltioon.

Esityksen hyväksyminen parlamentin kannan mukaisesti takaisi unionille roiman annoksen lisää uskottavuutta kansalaisten ja ulkomaailman silmissä. Samalla sillä turvataan veronmaksajien rahoja valumasta korruptioon ja luodaan yritystoiminnalle reilumpaa toimintaympäristöä.

Ristiriidat EU:n perusarvojen kunnioittamisessa ovat nakertaneet unionia sisältä päin ja luoneet jännitteitä jäsenvaltioiden välille. Budjetin oikeusvaltiomekanismin hyväksyminen ja läpimeno olisi askel oikeaan suuntaan ja osoitus siitä, että demokratian suojelemisessa on kysymys tahdosta.

Kirjoittaja on kokoomuksen europarlamentaarikko ja parlamentin pääneuvottelija talousarvion valvontavaliokunnassa.

Menot