fbpx
Uutiset

EU:n mallioppilaalle turhia moitteita

Euroopan yhteisöjen (EY) tuomioistuin on antanut Suomelle tuomion romuajoneuvodirektiivin hitaasta täytäntöönpanosta.

Komission kanteen mukaan Suomi ei ollut saattanut voimaan romuajoneuvoista annetun direktiivin edellyttämiä kansallisia säännöksiä. Kanne oli jatkoa komission Suomelle vuonna 2002 antamille viralliselle huomautukselle ja perustellulle lausunnolle.

Uutinen ei ole kuitenkaan millään lailla dramaattinen. Suomelle ei ole tulossa maksettavaksi sakkoja, sillä kyseinen direktiivi pannaan täytäntöön jätelain muutoksella sekä valtioneuvoston asetuksella romuajoneuvoista. Säädökset tulevat voimaan 1. syyskuuta.

Kyse on merkittävästä muutoksesta. Syyskuun alusta lähtien henkilö- tai pakettiauton omistajalla on oikeus toimittaa vanha ajoneuvonsa maksutta romutettavaksi. Hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle toimitetusta ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

Järjestelmä perustuu tuottajavastuuseen, jossa ajoneuvojen valmistaja ja maahantuoja on vastuussa tuotteiden ja niiden osien uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.

Suomessa kertyy vuosittain vajaat 100 000 romuajoneuvoa. Määrä lisääntyy lähes 150 000 kappaleeseen lähivuosina.

Tällä hetkellä romuajoneuvoista saadaan talteen noin 90 prosenttia. Suomessa ei kuitenkaan vielä ole saavutettu romuajoneuvojen 80 prosentin uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitetta eikä tavoitetta kierrättää ja hyödyntää energiana 85 prosenttia ajoneuvon painosta. Romuajoneuvodirektiivin mukaan nämä tavoitteet tulisi saavuttaa vuoden 2006 alkuun mennessä.

Direktiivi edellyttää, että ennen heinäkuuta 2002 myytyjen ajoneuvojen romutuskustannuksista tuottaja vastaa viimeistään vuoden 2007 alusta lähtien. Yksittäinen jäsenmaa voi kuitenkin päättää, että tuottajan taloudellinen vastuu romuajoneuvoista alkaa jo ennemmin. Suomi on päättänyt olla tässä eturintamassa.

Menneellä viikolla Euroopan komissio varoitti Suomea myös laiskuudesta panna täytäntöön riittävän nopeasti kaikkia EU:n ensi vuonna alkavan päästökauppadirektiivin edellyttämiä toimia. Suomea jopa uhataan asian viemisellä EY:n tuomioistuimeen.

Tämäkään uutinen ei ollut dramaattinen. Eduskunta hyväksyi päästökauppalain kesäkuun lopussa. Laki tullee voimaan elokuun alussa.

Komission kiukku johtuu siitä, että direktiivi olisi pitänyt panna täytäntöön jo viime vuoden loppuun mennessä. Suomen lisäksi moitteet sai kymmenen muuta EU-maata.

Päästökauppa-asiassakin Suomi on eturintamassa. Vihreän idealismin nimissä olemme sitoutuneet pidemmälle meneviin toimenpiteisiin kuin olisi ollut tarve.

Kyse on EU:n sisäisestä päästökaupasta, jota on kutsuttu askeleeksi tuntemattomalle maaperälle.

Menot