Uutiset

Evon kansallispuisto olisi hyödyksi Hämeelle

Kummastellen luin Hämeen Sanomien uutisointia ja toimittaja Jukka Viitaniemen kommentointia Evon kansallispuistoehdotuksesta 24.11. 2004.

Ympäristöministeriö ja Metsähallitus eivät halua edistää Evon kansallispuistohanketta, koska lailla perustettava kansallispuisto edellyttäisi niiltä lisää resursseja Evon opastuksen ja retkeilypalvelujen järjestämiseen.

Erikoista on, että Hämeen Sanomat näyttää vastustavan hanketta, joka toteutuessaan toisi lisää valtion rahaa maakuntaan.

Evon aluetta moititaan myös liian pieneksi, jotta sinne voitaisiin perustaa kansallispuisto. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri on esittänyt, että Evon kaikkiaan lähes 8 000 hehtaarin valtionmaasta 3 000-5 000 ha voitaisiin sisällyttää kansallispuistoon.

Aluetta jäisi vielä runsaasti niin Hamkin metsäopetuksen kuin metsätalouden ja Villin Pohjolan luontomatkailun tarpeisiin. Silti Evo olisi eteläisen Suomen kansallispuistoista suurimpia, nykyiset lähiseutujen kansallispuistot, esimerkiksi Tammelan Liesjärvi ja Torronsuo, Päijänteen kansallispuisto, Kuhmoisten Isojärvi ja Valkealan Repovesi ovat kooltaan pienempiä, 1 400-2 700 ha.

On Evon luonnon halveksintaa väittää, että kansallispuiston perustaminen Evolle aiheuttaisi koko käsitteen inflaation. Evolla sijaitsevat eteläisen Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeen, niin sanotun vuokkovyöhykkeen, suurimmat ja edustavimmat suojellut luonnontilaiset metsät.

Uuden luonnon monimuotoisuutta koskevan tutkimustiedon mukaan tehokkainta metsien harvinaisten lajien suojelua on perustaa uusia suojelualueita säilyneiden aarnimetsien lähistölle.

Tällä perusteella Evon suojelualueita on toki lisättykin, mutta tätä kehitystä voitaisiin kansallispuistolla edelleen vahvistaa. Samaan tavoitteeseen pyritään Evon ympäristön yksityimetsissä par’aikaa toteutettavalla Hämeen Metso-yhteistoimintaverkostolla. Muutkaan Etelä-Suomen kansallispuistot eivät ole kirveenkoskemattomia erämaita, päinvastoin.

Nykyisen kansallispuistokäsityksen mukaan niissä voidaan suojella yhtä hyvin perinteisen käytön muokkaamaa kuin alkuperäistäkin luontoa.

Kansallispuisto turvaisi myös Evon alueen kiinnostavuuden retkeilykohteena. Luonnonystävät retkeilevät mieluummin metsissä, niin luonnontilaisissa kuin hoidetuissakin, kuin hakkuualueilla.

Useimmat retkeilijät etsivät myös hiljaisuutta ja luonnon rauhaa. Kansallispuisto antaisi turvaa myös nykyään joka kolkkaan lonkeroitaan työntävää motorisoitua maastoliikennettä vastaan.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri uudisti ehdotuksensa Evon kansallispuistosta, koska Evon luonto on kansallispuiston arvoinen. Kansallispuistosta olisi myös aluetaloudellisesti enemmän hyötyä kuin Evon valtionmaan nykyisestä käytöstä.

Hyvän mutta kaltoin kohdellun esityksen uusiminen ei ole katu-uskottavuutta nakertavaa jankuttamista, pikemminkin sitä on Hämeen Sanomien uutisointi, joka ei erota pientä suuresta eikä asioita asenteista.

Jukka Ruuhijärvi

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin hallituksen jäsen

Lammi

Päivän lehti

2.4.2020