Uutiset

Fescon saa jatkaa maa-ainesten ottoa

Fescon oy saa jatkaa maa-ainesten ottoa Kulopalonmäellä, joka sijaitsee Janakkalan Jokimaalla. Janakkalan ympäristölautakunta päätti uudesta luvasta tällä viikolla.

Alueella on aiemmin ollut maa-aineslupa vuosina 2002–2011. Uusi lupa vastaa pääosin tätä aiempaa lupaa.

Hakemuksen takia jätettiin kaksi muistutusta, joissa toisessa esitettiin hiekkatien kastelemista ja toisessa sitä, että pintamaan kuorinta tehtäisiin sitä mukaa kuin hiekan otto edistyy. Tämä siksi, ettei hiekka pöllyäisi ympäristöön.

Tietä pitää kastella

Vastineessaan Fescon lupasi huolehtia tien kastelemisesta. Maa-ainesten ottolupaan tuli määräys, että pintamaata saa poistaa kerrallaan korkeintaan vuoden tarvetta vastaavalta alueelta.

Lisäksi määrätään muun muassa, ettei suojaavaa puustoa saa kaataa luvan voimassaoloaikana.

Uusi lupa on voimassa vuoden 2022 kevääseen. Otettavan aineksen kokonaismäärä on 400 000 kuutiota. (HäSa)