Uutiset

Finnwatch pitää yrityksiä silmällä

Finnwatchin raporteista on tullut arkipäivää suomalaisessa mediassa. Yhdistys raportoi suomalaisten ja tänne vahvasti sidoksissa olevien yritysten toiminnan vaikutuksista kehitysmaissa.

Tuhansilla suomalaisyrityksillä on toimintaa ulkomailla. Osalla on omia tehtaita, osalla on vain yksi työntekijä edustajanaan.

-Kuluttajan ja ammattiliittojen kannalta on hyvä tietää, onko yrityksillä samat periaatteet ulkomailla kuin Suomessa, Finnwatchin varapuheenjohtaja Eero Yrjö-Koskinen sanoo.

Finnwatchin tarkoituksena ei ole mustamaalata suomalaisia yrityksiä, vaan kyse on ihmisoikeuksista. Yrjö-Koskinen toteaa, että jos niitä ei kunnioiteta, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä.

Yhdistyksen tutkimukset tehdään avoimesti. Kun tutkimus on valmistunut, se annetaan kohteena olleelle yritykselle luettavaksi ennen julkistamista.

-Oikeastaan viimeisen vuoden aikana yritysten suhtautumisessa tutkimuksiin on tapahtunut positiivinen muutos. Yrityksiä kiinnostaa, mitä kuluttaja ajattelee niistä.


Itsemurha kielletty työsuhteen aikana

Viimeisin raportti kertoo brasilialaiseen naudanlihaan ja broilerintuotantoon liittyvistä ongelmista. Raportin tarkoitus on vähentää alan teollisuuden työntekijöiden työtapaturmia ja ammattitauteja parantamalla työskentelyolosuhteita.

Suurin osa Suomessa syödystä lihasta on kotimaista, mutta osa tulee Brasiliasta. Finnwatchin mukaan viime vuonna Suomeen tuotiin noin 4 miljoonaa kiloa brasilialaista lihaa ja lihavalmisteita.

Tuontilihaa käytetään suurimmaksi osaksi ravintoloissa ja lihanjalostusteollisuudessa jalosteiden raaka-aineina, esimerkiksi broileri- ja kalkkunaleikkeleissä.

Raporttien joukossa on myös hongkongilaisen Sacom-järjestön raportti, jonka mukaan Applen tuotteita valmistavien tehtaiden työolot ovat ala-arvoiset.

-Työntekijöiden on pitänyt allekirjoittaa sitoumus, että he eivät tee itsemurhaa sinä aikana, kun ovat tehtaassa töissä.


Nokia ei selvinnyt moitteitta

Suomessakin järjestettiin toukokuun alussa makeITfair-päivä. Finnwatch kannusti ihmisiä viemään Applen liikkeisiin palautekortteja, joissa vaadittiin työolojen parantamista.

-Ihmisten riistämistä ei saa hyväksyä. Se kuului siirtomaavallan kulttuuriin.

Nokiakaan ei saa Finnwatchilta puhtaita papereita. Kännyköissä on mahdollisesti käytetty itäkongolaisista kaivoksista peräisin olevia metalleja, joiden kauppa ruokkii paikallista sotaa.

Nokia on julkisesti ilmoittanut, ettei se boikotoi kongolaista pienkaivostoimintaa, mutta samalla se vaatii toimittajiaan todistamaan kirjallisesti, etteivät ne osta mineraaleja Kongon konfliktialueilta.

-Kuluttajan kannalta ei ole yhdentekevää, miten kännyköitä tuotetaan.

Finnwatchin mukaan yritysten päätavoite on voiton tuottaminen, mutta ne ovat myös osa yhteiskuntaa. Siksi ne eivät voi toimia ristiriidassa yhteiskunnan enemmistön kannattamien arvojen kanssa.


Kansallinen itsekkyys ei saa kasvaa

Yrjö-Koskisen mukaan viime aikojen poliittiset käänteet eivät ole vaikuttaneet yrityksiin, vaikka ilmassa onkin ollut arvojen heilahduksia.

-En hyväksy sitä, että kansallinen itsekkyys kasvaa. Finwatchin toiminta ei ole höpötystä.

Useat suomalaisyritykset ovat laatineet itselleen erilaisia toimintaperiaatteita sosiaali-, ympäristö- tai yhteiskuntavastuusta. Finnwatch seuraa yritysten vastuullisuuslinjauksia ja sitä, noudattavatko ne tekemiään sitoumuksia maamme rajojen ulkopuolella.

Yhteiskuntavastuuseen kiinnitetään huomiota. Yrjö-Koskinen uskoo, että suomalaiset yritykset haluavat profiloitua alan terävimpänä kärkenä.

-Vastuulliset yritykset ottavat raporteissa esiin tulleet epäkohdat huomioon. (HäSa)