fbpx
Uutiset

Fluorivety syövyttää tunteita, vaikka iho säästyi

Kaasupäästö Oitissa . Kun Makroflexin tehdasta ajettiin alas, Neste Oil tyhjensi kaasupullojen pohjatilkkoja ja poltti samalla difluorieteeniä.

Fluorihapoksi muuttunut yhdiste syövytti kasveja tehtaan lähellä. Rusketusta näkyy paikoin jopa kilometrin päässä, kun tuuli kuljetti kaasua mukanaan.

Vahingosta on nyt kulunut kohta kuukausi, mutta muutama terveysvaikutuksista huolestunut asukas vaatii vahingosta vastuullisten päitä vadille. Tehdasta ja Neste Oilia, mutta myös ympäristösihteeriä ja terveystarkastajaa syytetään rikollisesta toiminnasta tai toimimattomuudesta.

Asukkaat ovat tehneet tutkintapyynnön, ja kuntakin ilmeisesti tulee tekemään omansa. Kun tunteet käyvät näin kuumina, asia kannattaa tutkia perin pohjin.

Vaikka asukkaille ei todistettavasti ole koitunut terveysriskejä, tehtaan alasajo näyttäisi tapahtuneen ilman asianmukaista lupapäätöstä. Kaasujen hävitystapakin on ollut virheellinen, vaikka sen on tehnyt sertifioitu yritys.

Aluehallintovirasto käsitteli Makroflexin maaliskuussa jättämän lopettamissuunnitelman heinäkuun alussa ja antoi päätöksensä 5. heinäkuuta. Tehtaan käyttämät aineet hävitettiin kuitenkin jo ennen juhannusta ennen kuin AVI:n ympäristönsuojelulain mukainen päätös oli saatu.

Lopettamissuunnitelma ei sisällä minkään kaasun hävittämistä polttamalla tehdasalueella. Kaasut on ollut tarkoitus toimittaa käytettäviksi Henkelillä tai hävitettäviksi ongelmajätelaitokselle.

Lopettamiseen liittyvien toimien tutkimuksen aikana ehkä epäluuloisimmatkin saavat riittävästi tietoa sekä ympäristöluvan että ympäristönsuojelulain edellyttämistä menettelytavoista.

Oitissa ympäristön tila herättää helposti vahvoja tunteita. Vuonna 1992 paljastui, että asukkaat olivat juoneet enemmän tai vähemmän saastunuttta hanavettä 1950-luvun lopulta saakka.

Pesulan liuottimet lepäävät yhä miljoonien kuutioiden pohjavesimassassa taajaman alla, mutta hanasta lasketaan puhdasta Hikiän tekopohjavedenottamon vettä.

Viranomaisilla ja Henkel Makroflexin johdolla on nyt vaikeuksia saada asukkaita uskomaan edes tutkittuja perusasioita saati sitten alustavia arvioita kaasupäästön vaikutuksista.

Fluorihappo on voimakas myrkky, mutta Oitissa sille altistuttiin kahtena päivänä. Jatkuvaa altistusta ei ole ollut. Satunnainen altistuminen aiheuttaa voimakasta silmien kirvelyä, limakalvojen ja ihon syöpymistä.

Tieto rauhoittaa asukkaita: oireet olisivat olleet niin rajuja, että olisivat vaatineet välitöntä ensiapua.

Jollei ensiapua tarvinnut, ei ilmaan päässyt fluorihappo osunut omalle kohdalle eikä siis ole voinut aiheuttaa minkäänlaisia terveysriskejä.

Kasvimaan tuotteiden ja marjojen syömistä on neuvottu välttämään. Jos niitä söisi pitkään ja säännöllisesti, fluorivetyhappo rikastuisi luustoon.

Oitissa tehdyt ympäristötutkimuksetkin kyseenalaistetaan. Nyt puhutaan tehtaan teettäneen tutkimukset, joten tuloksetkin ovat maksajan toiveiden mukaisia.

Viranomaiset ovatkin jo joutuneet tekemään rinnakkaiset tutkimukset hälventääkseen asukkaiden pienimmätkin epäluulot.

Menot