Uutiset

GTK tekee geokemiallista kartoitusta Kanta-Hämeessä

Geologian tutkimuskeskus eli GTK täydentää geokemian tietokantaansa keräämällä maaperänäytteitä Kanta-Hämeessä touko- ja kesäkuun aikana. Kartoitus on jatkoa Pirkanmaan ja aiemmille Kanta-Hämeen taustapitoisuuskartoitukselle.

Geokemiallinen kartoitus on perinteinen malminetsintämenetelmä, joka on täydennetty palvelemaan ympäristötutkimuksia.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää useiden eri alkuaineiden tavanomaiset taustapitoisuudet eri maalajeissa.

Näytteenottopisteet on valittu siten, että ne edustavat alueen tyypillisiä maalajeja. Näytteenotosta ei koidu ympäristölle haittaa.

Maanomistaja saa halutessaan tiedot omalta maaltaan kerätyn näytteen pitoisuuksista. (HäSa)

Päivän lehti

17.1.2020