Uutiset

Häkki saattaa heilahtaa jatkossa sakoista piittaamattomille

Helsinki
07.06.2018, 16:42

Kotimaa

Toistuva sakkojen maksamatta jättäminen voi jatkossa tietää vankeusrangaistusta. Oikeusministeriö on saanut valmiiksi esitysluonnoksen, jossa kaavaillaan sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista.
Esityksen mukaan samankaltaisiin rikkomuksiin toistuvasti syyllistyvien henkilöiden teot olisi jatkossa käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä. Tällöin henkilölle tuomittu sakkorangaistus olisi mahdollista muuntaa vankeudeksi, jos sakko jää maksamatta.
Nykyjärjestelmää on pidetty epäoikeudenmukaisena sellaisissa tilanteissa, joissa sakotettu syyllistyy toistuvasti sakkorikoksiin, mutta sakkoa ei voida muuntaa vankeudeksi. Tuomioistuinten määräämät sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi, mutta poliisin määräämät sakot eivät.
Jatkossa poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön toiminta osoittaa piittaamattomuutta.
– Toistuvuus tarkoittaisi seitsemää samankaltaista sakkorikosta vuoden sisällä. Tällaisessa tilanteessa muuntorangaistus olisi perusteltua suorittaa viime kädessä vankilassa. Pidän tätä tärkeänä elementtinä rangaistusjärjestelmän uskottavuuden vahvistamisessa, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi.
Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös päiväsakon muuntosuhdetta muutettavaksi siten, että nykyisen kolmen päiväsakon sijaan neljä päiväsakkoa vastaisi yhtä päivää vankeutta. Lisäksi ehdotetaan, että alle 20 päiväsakon suuruiset sakot olisivat muuntokelvottomia.
Uudistuksen arvioidaan kasvattavan keskimääräistä vankilukua runsaalla 30 vangilla.

STT

Kuvat:

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Päivän lehti

2.12.2020

Fingerpori

comic