fbpx
Uutiset

Hallinnon kehittäminen kansanterveyskuntayhtymässä

Teppo Turja on huolissaan siitä, että hallinto syö terveydenhuollon voimavarat (Hämeen Sanomat 7.2.06).

Hämeen Sanomissa 5.2.06 on kerrottu osasta niitä toimenpiteitä, joihin terveyskeskuskuntayhtymä on sen omistajakuntien vaatimuksesta jo ryhtynyt.

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä palvelee noin 66 000 kuntalaista ja sen palveluksessa on 547 työntekijää. Kokonaisbudjetti on 46 miljoonaa euroa. Kyseisen kokoisen organisaation tarkoituksenmukainen toiminta edellyttää riittävästi suunniteltua ja resursoitua johtamista.

Terveydenhuollon hallintotehtävissä olevat vastaavat siitä, että potilastyötä tekevillä on riittävän hyvät toimitilat, työskentelyvälineet ja riittävästi aikaa työnsä suorittamiseen. Tämän lisäksi hallintoon kuuluu suuri joukko henkilöstö-, talous- ja yleishallintoon kuuluvia tehtäviä.

Hallinnon tehtävänä on myös huolehtia siitä, että erilaiset valtakunnan tason määräykset ja ohjeistukset tulevat osaksi normaalia toimintaa. Nykyisinä aikoina tämä edellyttää usein myös arviota siitä, mitkä tehtävät ovat ensisijaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen seurantaa.

Väestön tyytyväisyys on yksi keskeisimmistä toimintaa ohjaavista seikoista. Vaikka yksittäiset mielipiteet ovat tärkeitä, kansan mielipide saadaan selville ainoastaan riittävän laajalla väestökyselyllä.

Maakunnassa tehty väestökysely osoitti kuntalaisten olevan pääosin tyytyväisiä kuntayhtymämme tarjoamiin palveluihin. Isossa kyselyssä tuli esille myös useita muutosta vaativia seikkoja.

Viimeisen neljän vuoden aikana Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon kriittisiä kohtia on arvioitu usealla järjestelmällisellä tavalla. Tähän työhön ovat osallistuneet henkilöstö, luottamushenkilöjohto, seudun väestö sekä valtakunnan asiantuntijat.

Kaikissa arvioissa on pidetty tärkeänä erityisesti kuntayhtymän sisältä lähtevän johtamisen uusiutumista ja esimiestyön hajauttamista myös Hämeenlinnan ympäristökuntiin.

Kuntayhtymässä on onnistuttu tuottamaan palvelut erittäin kustannustehokkaasti ja vähällä hallintotyöllä. Jotta tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa tarvitsee ne ensin perustella, suunnitella, toimeenpanna ja arvioida muutosten vaikutus. Kaikki tämä edellyttää myös riittävää hallinto- ja erityisesti kehittämistyöpanosta. Viime kädessä kehittämisestä vastaavat kuitenkin kaikki terveyskeskuksessamme työskentelevät.

Parhaat valmiudet terveydenhuollon muutosten johtamiseen on yleensä terveydenhuollon tehtävissä aiemmin toimineilla. Terveysasemilla esimiestehtävissä toimivat osallistuvat aina myös käytännön potilastyöhön.

Hattula-Kalvolan alueella asuu noin 12 000 kuntalaista joiden edun mukaista on, että myös tämän alueen palvelut on suunniteltu ja johdettu oikein.

Marina Erhola

johtava ylilääkäri

Markku Nurmikari

avoterveydenhuollon

ylilääkäri

Menot