Uutiset

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Janakkalan kunnanjohtajavalinnasta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on osaksi hylännyt ja osin jättänyt tutkimatta valituksen, jonka kuntalainen Atte Takala teki Janakkalan kunnanjohtajavalinnasta.

Hallinto-oikeus katsoo siten, että valtuuston viime marraskuussa tekemä päätös arkkitehti Anna-Mari Ahose
n valinnasta kunnanjohtajaksi on laillinen.

Ahonen on työskennellyt Janakkalan johdossa helmikuun puolivälistä lähtien. Sitä ennen hän työskenteli kunnan vs. teknisenä johtajana.


Kunnanhallitus toimi puutteellisesti

Valittaja katsoi, että kunnanhallitus löi laimin tehtäviään, koska se ei esittänyt ketään kunnanjohtajaksi. Hallinto-oikeuskin totesi, että kunnanhallituksen päätösehdotus oli puutteellinen.

Oikeuden mukaan päätöstä ei ole sen takia kuitenkaan syytä kumota, koska valtuuston harkinnassa oli, pitääkö se kunnanhallituksen suorittamaa asian valmistelua riittävänä.

Atte Takala katsoi, että valtuutetut olivat keskenään erilaisten tietojen varassa, koska yhden valtuutetun puheenvuoron perusteella oli ollut pääteltävissä tällä valtuutetulla olleen käytössään ainakin yhden hakijan arviointiraportti, mutta kaikilla valtuutetuilla näitä raportteja ei ollut.

Hallinto-oikeuden mukaan valtuutetut ovat kuitenkin pitäneet saamiaan tietoja riittävinä, koska kukaan ei tehnyt ehdotuksia asian jättämiseksi pöydälle lisäselvitysten hankkimiseksi.


Ahonen täyttää kelpoisuusehdot

Valituksen mukaan valtuutetut eivät toimineet kuntalaisten parhaaksi, kun valitsivat kunnanjohtajaksi Ahosen – muut haastatellut hakijat olivat valittajan mukaan Ahosta kokeneempia virkaan.

Valittaja vetoaa kuntalain 32. pykälään, jonka mukaan ”luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla”.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään ensinnäkin, että Ahonen täyttää viran kelpoisuusehdot. Lisäksi kuntalain 32. pykälän säännös kunnan asukkaiden parhaaksi toimimisesta on luonteeltaan ohjeellinen, joten sen mahdollinen laiminlyönti ei voi johtaa kunnanvaltuuston päätöksen kumoamiseen.

Anna-Mari Ahonen vaati hallinto-oikeudelle antamassaan selityksessä, että hallinto-oikeus velvoittaisi Takalan korvaamaan hänelle oikeudenkäyntikulut, mutta tähän oikeus ei suostunut. (HäSa)

Päivän lehti

29.1.2020