Uutiset

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kiipulasäätiön soraluvasta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Kiipulasäätiön saamaa soralupaa Matinvuorelle. Valittaja oli lähiseudun asukas.

Kyse on vanhasta sorakuopasta, joka sijaitsee Leppäkoskentien, Kiipulantien ja Sarastontien tuntumassa. Kuopasta on otettu aiemmin soraa pääradan kunnostamista varten ja myöhemmin Kiipulasäätiön rakennustoimintaa varten.

Nyt maa-aineksia aiotaan ottaa melko vähän, 51 400 kuutiosta. Ottoaikaa on viisi vuotta.

Ottamisalueen lähellä on myös alueen asukkaiden yhteinen soranottoalue.

Laki ei edellytä yhteistyötä

Valittaja katsoi, ettei hanketta ole valmisteltu yhteistyössä yhteisalueen omistajien ja lähiasukkaiden kanssa. Hallinto-oikeuden mukaan laki ei edellytä sellaista. Janakkalan ympäristötarkastaja Silja Suominen sanoo, että asukkaita kuultiin tässä asiassa poikkeuksellisen hyvin.

Valittajan mukaan murskaus- ja varastointialue aiotaan sijoittaa yhteisalueelle, hallinto-oikeuden mukaan näin ei ole.

Valittaja katsoo myös, ettei neljän metrin suojakerros ole riittävä suojaamaan pohjavettä. Hallinto-oikeuden mukaan pohjavesi ei vaarannu, koska pohjaveden päävirtaussuunta ottamisalueelta ei mene Kiipulan vedenottamon eikä suunnitellun kunnan vedenottamon suuntaan.

Valtakunnallisesti merkittävä

Valituksessa tuodaan esiin, että Matinvuori on valtakunnallisesti merkittävä kohde, näköalapaikka ja muinaismuistoalue. Toimenpiteet alueella tulisi kohdistaa ainoastaan vaurioituneille rinteille.

Hallinto-oikeus katsoo, että toimintaa on pidettävä vanhan soranottoalueen maisemointina. Vaikka Matinvuoren alueella on luonto- ja maisema-arvoja, itse ottamisalueella ei sellaisia ole.

Luvanvarainen ottaminen rajoittuu pääosin vanhalle ottoalueelle, joten toiminnasta ei aiheudu kauniin maiseman turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tuhoutumista.

Maisemavaurio näkyy pääradalle

Maa-ainesten ottamisluvan myönsi Janakkalan ympäristölautakunta viime vuoden helmikuussa.

Silja Suominen toivoo, että vanhan sorakuopan maisemointi saataisiin pian tehdyksi.

-Kyseessä on iso maisemavaurio, joka näkyy esimerkiksi pääradalle.

Jos alueella aiotaan murskata maa-aineksia, sitä varten on haettava erikseen ympäristölupa. (HäSa)

Menot