Uutiset

Hallinto-oikeus hyväksyi Demoliten varastointivaateet

Vaasan hallinto-oikeus on hyväksynyt Tuuloksessa toimivan Demoliten Oy:n valituksen kestopuun tilapäisten varastointimäärien ylärajoista. Hallinto-oikeus on samalla hylännyt kierrätysterminaalin naapurien valituksen jätevesien käsittelystä ja pölyn ehkäisystä.

Hallinto-oikeus päätti, että tilapäisesti vuoden 2006 loppuun asti yhtäaikainen kestopuun enimmäisvarastointimäärä voi olla 80 000 kuutiometriä.

Suurin sallittu kestopuun määrä kerralla on ulkovarastoinnissa vuoden 2006 jälkeen 60 000 kuutiota, kun määrä alun perin oli 30 000 kuutiota.

Hallinto-oikeus muutti ympäristökeskuksen lupamääräystä myös sikäli, että jäteveden käsittelyssä oikeus kiristi arseenin kuormitusarvoja monikerrossuodatuksessa maastoon.

Kuparin ja kromin kuormitusarvot hallinto-oikeus piti kutakuinkin entisellään. Oikeus myös nosti jäteveden käsittelyn kenttäpinta-alan vajaasta kolmesta seitsemään hehtaariin.

Muutoin ympäristökeskuksen ympäristölupamääräys pysyi hallinto-oikeudessa entisellään.

Päivän lehti

20.1.2020