Uutiset

Hallinto-oikeus pysyy Hämeenlinnassa

Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus säilyttää hallinto-oikeuden Hämeenlinnassa.

Tuoreen rakenneuudistusta käsittelevän toimikunnan ehdotuksen mukaan Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistettäisiin, samoin kuin Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet sekä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet.

Uudistuksen toteuduttua Suomessa olisi viisi hovi- ja kuusi hallinto-oikeutta. Vähennysten kohdistamisesta päätetään erikseen myöhemmin.

Hovioikeuksien nykyiset sijaintipaikat ovat Turku, Vaasa, Kuopio, Helsinki, Kouvola ja Rovaniemi. Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa.

Ehdotuksessa ei oteta kantaa aiemmin esillä olleeseen ehdotukseen nykyisin Kouvolan hallinto-oikeuden alueeseen kuuluvan Päijät-Hämeen alueen liittämisestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tai Hämeenlinnan hallinto-oikeuden siirtämisestä Tampereelle. Kuitenkin hallitusohjelman mukaan myös hallinto-oikeuksien toimialueita tullaan uudistamaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg esitti huolensa rakenneuudistuksesta vieraillessaan hallinto-oikeuksien ylituomareiden neuvottelupäivillä Hämeenlinnassa tiistaina.

-Ministeriöt kukin omalla hallinnon alallaan tekevät uudistuksia ilman, että näiden uudistusten vaikutuksia hallinto-oikeuksien toimintaedellytyksiin on voitu arvioida.

Hallberg toivoo hallinto-oikeuksien resurssien säilyvän uudistusten jälkeen vähintään nykyisellä tasolla.

-Kaikilla mittareilla hallinto-oikeuksien työskentelytapa ja taloudellisuus on kansainvälisesti ihan kärkitasoa. Ennen kaikkea toivon, että uudistuksissa otettaisiin huomioon ajattelu kansalaiskeskeisestä oikeusturvasta. Pitäisi katsoa miten asiat toimivat ihmisten kannalta, eikä vain järjestelmän kannalta. (HäSa)