Uutiset

Hallitukselta jättimäinen 15 miljardin paketti työpaikkojen ja yritysten turvaamiseksi

Hallitus toteuttaa suurelta osin työmarkkinajärjestöjen keskiviikkona sopiman kriisisopimuksen. Kuntia kehotetaan pidättäytymään mittavista lomautuksista ja irtisanomisista.
Pääministeri Sanna Marin (sd.) on saanut esiintyä tiedotustilaisuuksissa lähes päivittäin. Lisää on luvassa vielä tällä viikolla. Kuva: VALTIONEUVOSTON KANSLIA
Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus ilmoitti taloustoimista koronan vuoksi.

Hallitus kertoi perjantaina laajasta tukipaketista yrityksille ja yrittäjille koronaviruksen aiheuttamien äkillisten talousvaikeuksien lieventämiseksi. Sen mittaluokka on maanantaina ilmoitetun 5 miljardin tukipaketin kanssa yhteensä noin 15 miljardia euroa.

Kokonaisuuteen kuuluu mittava lisätalousarvio, työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa turvaavia toimia ja yritysten rahoitusta turvaavia toimia. Toimet ovat voimassa kolme kuukautta.

Hallitus toteuttaa suurelta osin työmarkkinajärjestöjen keskiviikkona sopiman kriisisopimuksen. Ne turvaavat etenkin niiden ihmisten toimeentuloa, jotka joutuvat lomautetuiksi tai menettävät työpaikkansa.

Yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa turvataan yritysmuodosta riippumatta työttömyysturvan kautta. Yritysten rahoitusta turvataan useilla miljardiluokan toimilla ja lisäksi otetaan käyttöön uusia suoria tukia.

– Tarkoituksena on auttaa yrityksiä kriisin yli ja estää konkursseja, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi.

Marinin mukaan hallitus toivoo myös, etteivät kunnat ala laajasti irtisanomaan tai lomauttamaan ihmisiä.

– Pyydän kuntapuolta pidättäytymään mittavista lomautuksista tai irtisanomisista. Me tulemme kuntapuolen taloudenkin katsomaan kokonaisuudessaan.

Akuuttia yritysrahoitusta

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan eduskunnalle annettu lisätalousarvio on 400 miljoonaa euroa. Siitä merkittävä osa on akuuttia yritysrahoitusta.

Lisäksi turvataan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä menoja.

–Verojen ja työeläkemaksujen lykkäykset helpottavat yritysten tilannetta ja Finnveran valtuuksia lisätään 10 miljardilla eurolla kaikkinensa. Valtio takaa ja me odotamme, että pankit jakaa, Kulmuni kiteytti.

Hän sanoi, että kaikki toimet koskevat kaikkia yrityksiä, lomautusoikeudet myös määräaikaisia työsopimuksia. Yt- ja lomautusaikailmoituksia lyhennetään ja turvataan valtion puolelta kaikille yrittäjille oikeus työttömyyspäivärahaan määräaikaisesti.

–Valtio ottaa kannettavakseen sen, että omavastuuaika poistuu niin lomautuksissa kuin irtisanomisissa.

Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan kuntatalouden vahvistamista.

–Kehysriihessä huhtikuun alussa on pystyttävä katsomaan myös tämän kriisin yli. Silloin täytyy alkaa rakentaa sitä, kuinka julkisen talouden kestävyys turvataan myös rakenteellisten uudistusten kautta, Kulmuni sanoi.

Päätettyjä työelämätoimia

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) luetteli työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittuja ja toteutettavia toimia: Yksityisen sektorin työeläkemaksun tilapäinen alennus 2,6 prosenttiyksikköä toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja on voimassa vuoden loppuun.

Eläkemaksujen maksuajankohtien siirto kolmella kuukaudella tehdään. Finnvera antaa yrityksille vakuuksia työeläkemaksujen takaisinlainauksen takaukseen 80-prosenttisesti.

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvityksistä pidättäydytään poikkeustoimien ajaksi.

Työelämän joustot: Järjestöjen esittämät yt-lain vähimmäisneuvotteluajat lyhenevät viiteen päivään. Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Lomautusilmoitusaika lyhenee viiteen päivään.

Koronaviruksesta aiheutuvat vaikeudet muodostavat poikkeustilanteen poiketa yt-neuvotteluista työmarkkinajärjestöjen sopiman tulkinnan mukaan.

Työsuhteen saa purkaa myös koeajalla tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä.

Jos työntekijä irtisanotaan kriisitilanteessa, pitenee työnantajan takaisinottovelvoite yhdeksään kuukauteen.

Lue lisää Hämeen Sanomien juttuja koronaviruksesta tästä linkistä.

 

Juttua päivitetty 20.3.2020 kello 13.01