fbpx
Uutiset

Hallitus antoi riisutun esityksensä työaikalain uudistuksesta - "Tämä on vähän kuin dopingtestaus - aineet menevät karkuun edellä"

Hallitus antoi torstaina esityksensä työaikalain kokonaisuudistuksesta. Lakiin tulevat kokonaan uusina elementteinä muun muassa säännökset työaikapankista sekä asiantuntijatyöhön sopivasta joustotyöajasta.

Matkan varrella laista on jätetty pois kiistaa nostattaneita kohtia. Palkansaajajärjestöt vastustivat viime keväänä kiivaasti esimerkiksi suunnitelmia laajentaa paikallista sopimista työaikakysymyksissä järjestäytymättömien yritysten osalta. Niiden pelkona oli myös, että yksityisen sektorin asiantuntijatehtävissä työskentelevät toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt rajattaisiin kokonaan työaikasäännösten ulkopuolelle.

Työministeri Jari Lindström (sin.) vakuutti pitävänsä esitystä hyvänä kokonaisuutena siihen nähden, että lainsäädäntöä on ylipäänsä erittäin vaikea päivittää koko ajan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

– Tämä on vähän sama juttu kuin dopingtestaus, että aineet menevät karkuun edellä. Työelämän murros menee sellaista vauhtia, että siihen vastaaminen tässä ja nyt lainsäädännöllä on itse asiassa aika lailla mahdottomuus, Lindström sanoi tiedotustilaisuudessa.Joustotyöajan edellytyksiä tarkennettavaTyönantajien EK oli pettynyt hallituksen esitykseen.

– Toivottavasti eduskunta muuttaa hallituksen työaikalakiesitystä. Digitalisaation ja muun työelämässä tapahtuneen kehityksen myötä ajasta ja paikasta riippumattoman itsenäisen työn osuus on lisääntynyt. Tämän vuoksi olisi tarvittu laajempaa mahdollisuutta poiketa nykyisestä työaikalaista, sanoi johtaja Ilkka Oksala EK:n tiedotteessa.

Akava ja ylempien toimihenkilöiden YTN kehuivat uusia joustomahdollisuuksia, joskin molemmat katsoivat, että uusi joustotyöajan käsite vaatii vielä täsmennyksiä toimiakseen.

Asiantuntijatyöhön soveltuva joustotyöaika voidaan esityksen mukaan ottaa käyttöön työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella silloin, kun vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja tekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.

– Eduskuntakäsittelyn aikana on vielä mietittävä, miten joustotyön käyttöä rajoitetaan uusia työsopimuksia solmittaessa, jolloin työntekijällä tai työnantajalla ei välttämättä ole tietoa siitä, kuinka itsenäistä työ käytännössä tulee olemaan, sanoi YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki järjestön tiedotteessa.Työaikapankki mahdolliseksi kaikilla työpaikoillaTyöaikalakiin ollaan lisäämässä työaikapankkia koskevat säännökset, jotka mahdollistavat työaikapankin käyttöönoton kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä.

Työaikapankilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

Työaikapankkiin säästetty kertymä ei saisi kasvaa yli 180 tuntiin kalenterivuoden aikana.Työaikalain uudistus tuo jouston mahdollisuuksiaTyöaikalain uudistuksella vastataan työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten uusiin työnteon muotoihin.

Laissa säädetään asiantuntijatyöhön soveltuvasta joustotyöajasta, josta työnantaja ja työntekijä voivat sopia työn ollessa luonteeltaan itsenäistä.

Työaikapankin tuominen lakiin mahdollistaa sen käytön myös niillä työpaikoilla, joiden osalta työehtosopimuksessa ei ole siitä määräyksiä.

Yötyön osalta laissa määritellään, millä aloilla sitä voidaan teettää säännöllisesti. Tilapäinen yötyö vapautetaan.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 10-tuntisesta ja viikossa 48 tuntiin nousevasta säännöllisestä työajasta edellyttäen, että työaika 4 kuukauden tasoittuu 40 tuntiin.

Pitkän päivän tekemisen vastapainoksi on siis tehtävä lyhyempää päivää.

Liukuvan työajan osalta tulee mahdolliseksi liukuman käyttö illan tunteina niin, että välissä on vapaita tunteja. Tämä voi helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja tehdä näkyväksi harmaata työtä. Liukuman enimmäiskesto nousee 3:sta 4 tuntiin.

Asiasanat

Menot