fbpx
Uutiset

Hallitus esittää: Jehovan todistajista asevelvollisia

Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisessa olisi siirtymäaika. Hallitussihteerin mukaan yhden ryhmän erityisvapautta on vaikeaa perustella nykymaailmassa.
Hallitus esittää Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista.

Asevelvollisuuden suorittaminen saattaa jatkossa koskea myös Jehovan todistajia. Hallitus esittää eduskunnalle Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista.

Eduskunnan lähetekeskustelu asiasta käydään todennäköisesti tiistaina, jonka jälkeen alkaa asian valiokuntakäsittely.

Vuonna 1987 voimaan tullut Jehovan todistajien vapautuslaki antaa mahdollisuuden myöntää Jehovan todistajiin kuuluville henkilöille vapautus varusmies- ja siviilipalveluksen suorittamisesta.

Hallintosihteeri Perttu Wasenius kertoo, että laki oli ratkaisu 1980-luvun totaalikieltäytymisen ongelmaan.

– Kaikki Jehovan todistajat kieltäytyivät tuolloin järjestelmällisesti varusmies- ja siviilipalveluksesta. Ratkaisuun päästiin vapauttamalla heidät palveluksesta lailla.

Vapautuslaki asettaa yhden uskonnollisen vakaumuksen erityiseen asemaan ja lain onkin todettu olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun ihmisten yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon kanssa.

– Tänä päivänä on muitakin asepalveluksesta kieltäytyviä ryhmiä, ja on vaikeaa perustella, miksi jotakin ryhmää kohdellaan eri tavalla, Wasenius lisää.

Vapautuslain kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin Suomen asevelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti.

Siirtymäajan jälkeen ei myönnetä vapautuksia

Vapautuslaki ehdotetaan kumottavaksi siirtymäaikana niin, että henkilöt, jotka ovat ennen kumoamislain voimaantuloa hakeneet kyseisen lain mukaista lykkäystä palveluksen aloittamiselle, voisivat edelleen kolmen kuukauden kuluessa hakea vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta.

Siirtymäajan jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi.

Jehovien suhtautuminen muuttunut myönteisemmäksi

Vapautuslain säätämisen taustalla olleet olosuhteet ovat muuttuneet 1980-luvun jälkeen.

Varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta on kehitetty. Myös Jehovan todistajien oma suhtautuminen siviilipalvelukseen on muuttunut myönteisemmäksi.

Menot