fbpx
Uutiset Helsinki

Hallitus esittää: Kotihoidon palvelut turvattava vanhuksen yksilöllisen tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina

Laissa säädettäisiin kotihoidon henkilöstön riittävyydestä, työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi.
Hallituksen esityksen mukaan kotihoitoa ja turvaa olisi järjestettävä asiakkaiden tarpeiden mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin. Omaishoitaja ja hänen hoidettava äitinsä olivat kotona Vantaalla joitakin vuosia sitten. Kuva: Antti Aimo-Koivisto
Hallituksen esityksen mukaan kotihoitoa ja turvaa olisi järjestettävä asiakkaiden tarpeiden mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin. Omaishoitaja ja hänen hoidettava äitinsä olivat kotona Vantaalla joitakin vuosia sitten. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva, arkisto

Iäkkäille ihmisille pyritään takaamaan lakiuudistuksella laadukkaat ja yksilölliset kotiin annettavat palvelut, jotta he voivat elää kodissaan mahdollisimman pitkään turvallisesti. Kotihoitoa ja turvaa olisi järjestettävä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle torstaina.

–  Tiedämme, että vaadimme paljon, mutta jos haluamme turvata vanhempien ihmisten kotona asumisen myös jatkossa, meidän on pystyttävä turvaamaan palvelut myös muulla kuin virka-ajalla, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tiedotustilaisuudessa.

Laki esimerkiksi edellyttäisi, että kotihoito toteutetaan aina siten kuin suunnitelmassa on asiakkaalle luvattu. Kiurun mukaan nykyisin näin ei aina ole.

Laissa säädettäisiin kotihoidon henkilöstön riittävyydestä ja toimista työvoiman vajaukseen puuttumiseksi. Työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi.

–  Kotikäynnit on suunniteltava, on varattava riittävät resurssit, on hyödynnettävä teknologiaa ja lisääntyvät palvelut kotona asumisen tueksi, Kiuru luetteli.

Avuksi etäkäynnit

Apuna työajan riittämiseen olisivat myös etäkäynnit ja muu teknologia.

Kiurun mukaan omavalvonta on tiukentumassa ja vanhusten palveluiden johtaminen tehostumassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) velvoitettaisiin seuraamaan palvelujen laatua.

Muun muassa yöaikaan tehtävät kotikäynnit lisäisivät työvoimatarvetta noin 650 henkilötyövuodella, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Jaana Huhta tilaisuudessa. Pääosin tarvitaan lähihoitajia, jonkin verran sairaanhoitajia ja myös hoiva-avustajia.

Uudistuksen toteuttamiseen on varattu 45 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lähtien.

Ei hoitajamitoitusta

Esitys on jatkoa iäkkäiden ihmisten palveluja koskevan lakiuudistuksen ensimmäiselle vaiheelle, jossa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta.

–  Mitoitus sellaisena kuin tunnemme hoitajamitoituksen ei tule tietenkään kotihoidon palvelujen puolelle, koska siellä ei ole kiinteää yhteisöä, jossa toimitaan.

Ongelma on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on jo nyt pulaa. Kiuru katsoo, että kun henkilöstöä on riittävästi, myös työntekijät jaksavat paremmin.

–  Koko ajan menetämme työntekijöitä, koska henkilöstöresurssit on ajettu niin vähäiselle, että moni kokee, ettei pysty enää tekemään eettisesti kestävällä tavalla tuota työtä.

Lakiehdotuksella halutaan lisäksi edistää iäkkäiden asumiseen välimuotoisia ratkaisuja, jotta ihmiset pääsisivät kotihoidosta vähän matalammalla kynnyksellä ensin tuettuun asumiseen.

Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisesta laitoshoidosta luovuttaisiin kokonaisuudessaan vuoden 2027 loppuun mennessä. STT

Menot