fbpx
Uutiset

Hallitus esittää lisää tukea koronakriisin kärsijöille 4,1 miljardin lisätalousarviossa: vanhemmille uusi tuki, suojavarusteisiin 600 miljoonaa euroa

Hallitus päätti kaksipäiväisessä kehysriihessä, että kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita sekä maaseudun yritystoimintaa tuetaan kymmenillä miljoonilla euroilla. Lisäksi alle 10-vuotiaiden lasten kanssa töistä palkatta poissa oleva vanhempi voi hakea väliaikaista tukea lapsen hoitamiseen kotona. Kriisin jälkeisistä toimenpiteistä linjataan elokuun budjettiriihessä.
Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) puhuivat medialle Säätytalon edessä tiistaina, kun kehysriihineuvottelut alkoivat. Kuva: Mauri Ratilainen
Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) puhuivat medialle Säätytalon edessä tiistaina, kun kehysriihineuvottelut alkoivat. Kuva: Mauri Ratilainen

Hallitus on päättänyt tänään päättyneessä kehysriihessä uusista toimista, joilla on tarkoitus torjua koronakriisistä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja.

Yritystoiminnan turvaamiseksi tarkoitettua apua lisätään noin miljardilla eurolla. Esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattavaa koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseen tarkoitettua kehittämistukea lisätään 200 miljoonalla eurolla aiempiin päätöksiin verrattuna.

Myös Business Finlandin avustusvaltuuksia yritysten tukemiseen korotetaan 100 miljoonalla eurolla. Business Finlandin kautta myönnettävien lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 300 miljoonalla eurolla.

Koronakriisin takia merkittäviä taloudellisia vaikeuksia kohtaavat kunnat ovat saamassa apua kahdessa vaiheessa.

Aluksi kuntien kuluvan vuoden verotulojen menetyksiä korvataan 547 miljoonalla eurolla. Lisäksi hallitus valmistelee kolmanteen lisätalousarvioesitykseen toukokuussa kuntien tukipaketin, jonka koko on vähintään miljardi euroa.

Kehysriihen tiistaina alkaneiden neuvotteluiden tuloksista kerrottiin tänään Valtioneuvoston linnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen päätökset keskittyvät nyt erityisesti koronaviruskriisin hoitoon ja sen kielteisten vaikutusten vähentämiseen.

Huhtikuun lisätalousarvio on kokonaisuudessaan historiallisen suuri, mittaluokaltaan 4,1 miljardia euroa. Nyt tehdyillä päätöksillä hallitus panostaa ihmisten terveyteen, toimeentuloon, kuntien tilanteen parantamiseen, yritystoimintaan, maaseudun yritystoimintaan, kulttuuriin ja liikuntaan.

Satoja miljoonia lisää rahaa suojavarusteisiin

Hallitus neuvotteli kahden päivän ajan kehysriihessä vuosien 2021–2021 julkisen talouden suunnitelmasta sekä vuoden 2020 toisesta lisätalousarvioesityksestä.

Hallitus on päättänyt korvata koronakriisin terveydenhuollolle ja viranomaisille aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti. Suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta osoitetaan 600 miljoonan euron lisämääräraha.

Lisäksi hallitus varautuu ihmisten päivittäisen toimeentulon turvaamiseen kuluvana vuonna yhteensä noin 1,5 miljardilla eurolla.

Esimerkiksi alle 10-vuotiaiden lasten kanssa töistä palkatta poissa oleva vanhempi voi hakea väliaikaista tukea lapsen hoitamiseen kotona. Nyt päätetty uusi etuus on vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan suuruinen eli 723,5 euroa. Toimenpiteeseen ehdotetaan yhteensä 94 miljoonaa euroa.

Kriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan yhteensä yli 60 miljoonalla eurolla. Maaseudun yritystoimintaan panostetaan 40 miljoonaa euroa.

Lisämiljoonia viranomaisten toiminnan turvaamiseksi

Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn lisäksi 8,4 miljoonan euron lisämääräraha, josta 5,8 miljoonaa euroa suunnataan sisärajavalvonnan jatkamiseen kuukaudeksi 14. huhtikuuta alkaen 13. toukokuuta saakka.

Digi- ja väestötietovirastolle ehdotetaan 2,2 miljoonan euron määrärahalisäystä yleisneuvontapuhelinpalvelun lisääntyneisiin kustannuksiin. Aluehallintovirastoille ehdotetaan 2,9 miljoonan euron lisäystä tartuntatautilain ja valmiuslain mukaisista lisätehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottamien etäpalveluiden kapasiteettipalveluiden lisääntyneisiin kustannuksiin ehdotetaan 2,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Ylioppilastutkintolautakunnalle ehdotetaan 1,1 miljoonan euron lisäystä koronavirustilanteesta johtuviin vuoden 2020 ylioppilastutkintojen järjestämisestä aiheutuviin seurannaisvaikutuksiin.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean toimintamenoihin ehdotetaan 1,9 miljoonan euron lisäystä koronavirustilanteen edellyttämän lääkehuollon turvaamiseksi ja ICT-palveluiden kapasiteetin varmistamiseksi.

Valmistelussa toimenpiteitä elpymiseen kriisin jälkeen

Jo tehtyjen päätösten lisäksi hallitus valmistelee toukokuun lisätalousarvioesitykseen talouden nopeaa elpymistä tukevia toimenpiteitä. Elokuun budjettiriihessä linjataan toimenpiteistä kriisin jälkeen.

Hallitus käynnistää myös poikkeusolojen mekanismin aktivoinnin hallitusohjelmassa kuvatulla tavalla. Hallitus valmistelee aiemmin linjatulla tavalla tiekartan, jossa määritellään eri toimenpiteiden potentiaali pienentää kestävyysvajetta.

Pääministeri Marin korosti, että hallitus on sitoutunut siihen, että kriisin aiheuttama taakka jaetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä oikeudenmukaisesti sukupolvien välillä.

Vuoden 2020 ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarviossa hallituksen on päättänyt lukuisista määräaikaisista ja kohdennetuista toimenpiteistä koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan. Ne kustantavat valtion budjettitalouden määrärahoina yhteensä noin 4,1 miljardia euroa, joista osa kohdistuu myöhemmille vuosille.

Lisäksi huojennetut verojen maksujärjestelyt heikentävät valtion taloutta tänä vuonna noin 1,4 miljardilla eurolla, sillä valtio kompensoi myös kuntien verotulomenetykset. Yrittäjien sosiaaliturvaetuuksiin ja yritysten sosiaaliturvamaksuihin liittyvät väliaikaiset järjestelyt heikentävät lisäksi sosiaaliturvarahastojen taloutta kuluvana vuonna.

Pääsiäisen jälkeen uusi rahoitusohjelma keskisuurille yrityksille

Nyt julkistettiin toinen koronaviruksen vuoksi annettu hallituksen lisäbudjetti. Edellinen annettiin maaliskuun lopussa ja seuraavan tavoiteaikataulu on toukokuun puolivälissä.

Perjantaina kerrottiin, että valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää pääsiäisen jälkeen uuden rahoitusohjelman koronaviruksen takia tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa.

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta tiistaista 14. helmikuuta alkaen. Tesi julkaisee silloin tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta.

Tänään keskiviikkona astui voimaan laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Menot