fbpx
Uutiset

Hallitus kertoi uusista koronasuosituksista: Koko maahan etätyösuositus, leviämisvaiheessa yleisötilaisuudet voidaan kieltää ja ryhmäharrastukset keskeyttää

Hallituksen suosituksia käytetään alueiden oman harkinnan mukaan riippuen epidemiatilanteesta. Koronatartuntojen määrä Suomessa on kasvanut merkittävästi viimeisen kuukauden aikana, ja sairaalahoidossa olevien määrä on kaksinkertaistunut kahdessa viikossa. Nyt kuusi aluetta on epidemian kiihtymisvaiheessa ja yksi leviämisvaiheessa.
Opetusministeri Li Andersson (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoivat hallituksen uusista koronasuosituksista tiedotustilaisuudessa torstaina. Kuva: -
Opetusministeri Li Andersson (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoivat hallituksen uusista koronasuosituksista tiedotustilaisuudessa torstaina. Kuva: -

Hallitus on linjannut uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suositukset ovat sekä valtakunnallisia että alueellisia.

Hallitus kertoi uusista suosituksista tiedotustilaisuudessa neuvotteluiden jälkeen torstaina.

Hallitus suosittelee koko Suomessa laajaa etätyötä julkiselle sektorille sekä yksityisille työnantajille, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi, ja sen voimassaoloa tarkastellaan vuoden loppuun mennessä.

Hallituksen koronasuositukset alueille on jaettu epidemiatilanteen mukaan. Päätöksen suositusten ja rajoitusten käyttöönotosta tekevät alueiden viranomaiset tartuntatautilain mukaisesti. Hallitus kuvaili suosituksiaan alueellisen päätöksenteon työkalupakiksi.

Hallitus tekee suosituksista periaatepäätöksen valtioneuvoston yleisistunnossa ensi viikolla. Suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Lue myös: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: Valmiustason nosto lähestyy – “Nyt ollaan leviämis- ja kiihtymisvaiheen rajalla”

Kiihtymisalueille rajoituksia tilaisuuksien osallistujamääriin

Epidemian kiihtymisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen välttämisestä. Leviämisvaiheessa yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajoitettavaksi 10 henkilöön.

Kiihtymisvaiheessa yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä. Kaikissa yleisötilaisuuksissa edellytetään, että viranomaisten ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä otetaan huomioon.

Epidemian leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan tarvittaessa kieltää kokonaan.

– Kiihtymisvaiheen toimilla on tarkoitus estää, että leviämisvaiheeseen ei joudutakaan. Päätökset tekee kukin alue oman harkintansa mukaan, me suositamme, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi.

Kiihtymisvaiheessa julkisissa tiloissa täytyy huolehtia siitä, että osallistujat voivat välttää lähikontaktia, ja asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista. Leviämisvaiheessa julkiset tilat voidaan sulkea tarvittaessa kokonaan huomioiden tilojen käytön luonne.

– Pidän esimerkiksi tärkeänä, että kirjastot voisi pitää hallitusti avoinna läpi tämän kriisin, Saarikko sanoi.

HAllitus kertoi uusista koronasuosituksista torstaina tiedotustilaisuudessa. Kuva: -
Hallitus kertoi uusista koronasuosituksista torstaina tiedotustilaisuudessa. Kuva: –

Ryhmäharrastukset voidaan keskeyttää

Kiihtymisvaiheessa suositellaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa tilojen käyttörajoitusten perusteella

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi sellaiset harrastukset, joissa ollaan fyysisessä lähikontaktissa ja käytetään kovaa ääntä tai lauletaan. Myös tilojen väljyys vaikuttaa tartuntariskiin.

Rajoitukset tehtäisiin vain siksi ajaksi, kun on tarpeen.

– Jos toimia noudatetaan, on tietenkin paljon todennäköisempää, että ne eivät kestä pitkään, Saarikko totesi.

Kiihtymisalueilla kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on järjestettävä siten, että lähikontaktia on mahdollista välttää.

Leviämisvaiheessa hallitus suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan.

Hallituksen mukaan lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa. Saarikko korosti, että harrastusten sosiaaliset ja sivistykselliset vaikutukset lapsiin ja nuoriin on otettava huomioon ja arvioitava tarkkaan, voiko toimia kohdistaa myös heihin ja millä laajuudella.

Etäopetusta leviämisvaiheessa myös toisella asteella

Hallitus suosittelee kiihtymisalueilla myös korkeakoulujen, eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, siirtymistä etäopetukseen. Leviämisvaiheen alueilla hallitus suosittelee viimesijaisena keinona myös toisen asteen oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen.

Molemmissa tapauksissa täytyy huomioida välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan peruskoulussa lähiopetuksessa pysyminen syksyn aikana on edelleen ensisijainen vaihtoehto. Vaikka kouluissa on esiintynyt tartuntoja ja altistumisia, jatkotartunnat ovat yhä harvinaisia.

Hallituksen neuvottelut uusista suosituksista alkoivat torstaiaamuna Säätytalolla Helsingissä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) lähti neuvotteluista suoraan Brysseliin Eurooppa-neuvoston kokoukseen, joka kestää perjantaihin asti.

Hallitus kokoontui jo keskiviikkoiltana iltakouluun keskustelemaan uusista torjuntatoimista, ja mukaan oli kutsuttu opposition edustajat.

Muutos tartuntatautilakiin

Hallituksen suositukset tarkoittavat käytännössä muutosta tartuntatautilakiin, mikä antaisi kunnille ja aluehallintovirastoille (avi) lisää mahdollisuuksia koronarajoituksiin ja esimerkiksi tilojen sulkemiseen.

Lainmuutoksen jälkeen alueellisen viranomaisen päätöksellä voitaisiin pistää kiinni määräajaksi esimerkiksi alueen liikuntatilat, urheilukatsomot, huvipuistot, festivaalit, teatterit ja elokuvateatterit. Myös alueen ostoskeskusten yleiset tilat kuten oleskelutilat ja lasten leikkipaikat voitaisiin sulkea. Joukkoliikenteessä Traficom voisi päättää matkustajamäärien rajoittamisesta.

Kunta voi jo nyt yleistoimivaltansa nojalla rajoittaa tai sulkea kunnan omaa toimintaa, kuten liikuntapaikkoja. Näin on tehtykin aktiivisesti, kun virustilanne on pahentunut. Lisäksi valvontaviranomaisilla on ollut koko ajan mahdollisuus sulkea yksittäisiä toimitiloja epidemian leviämisen estämiseksi.

Jo nyt tartuntatautilaissa on monia keinoja puuttua tilanteeseen, mutta tässä hallituksen esityksessä keinot on räätälöity koronaan. Tartuntatautilain muutos ei koskisi ravintoloita, joiden rajoituksia varten on jo olemassa erillislainsäädäntö.

Tartuntojen määrä kasvanut merkittävästi

Epidemiologinen tilannekuva on jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta ovat raportoineet olevansa kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa.

Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa syksyllä. Uusien koronavirustartuntojen määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi viimeisen kuukauden aikana, kertovat THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi syyskuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Viime viikolla yli puolessa uusista tapauksista tartunnanlähde oli raportointiajankohtana epäselvä edellisen viikon tapaan.

Valtaosa uusista tartunnoista on tälläkin viikolla todettu Helsingin ja Uudenmaan sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueilla.

Epidemiatilanne Suomessa

Valtakunnallinen tapausilmaantuvuus oli viime viikon aikana 27,7 tapausta per 100 000 asukasta kahden viikon aikana. Torstaina ilmaantuvuusluku oli 50.

Torstaina Suomessa todettiin 241 uutta koronatartuntaa. Tautitapauksia on todettu koko epidemian aikana yhteensä 12 944.

Kahden viime viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 2 841, eli 1537 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Tartuntojen ikäjakauma ei ole juurikaan muuttunut. Viime viikolla kaikista tapauksista yli 80 prosenttia on todettu alle 50-vuotiailla ja miltei 60 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus testatuista kasvoi edelleen verrattuna edellisiin viikkoihin.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,30 – 1,55.

Tartunnat

Valtaosa uusista tartunnoista oli edelleen peräisin kotimaasta ja vain alle 5 prosenttia ulkomailta.

Noin neljännes koko maan uusista tartunnoista todettiin jo karanteenissa olevilta henkilöiltä.

Tartunnanlähde jäi valtakunnallisesti epäselväksi noin puolessa tartunnoista.

Tartunnoista, joista tartunnanlähde saatiin selvitettyä, noin neljännes tapahtui perhepiirissä ja noin viidennes työpaikoilla ja harrastuksissa.

Joukkoaltistumisia sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä, kuten hoitokodeissa tai terveydenhuollon yksiköissä, raportoitiin seitsemässä sairaanhoitopiirissä.

Kaikista raportoiduista joukkoaltistumisista noin puolet tapahtui päiväkodeissa tai oppilaitoksissa, mutta nämä ovat edelleen aiheuttaneet vain yksittäisiä jatkotartuntoja.

Joistain ravintoloissa, baareissa tai yökerhoissa sekä yksityistiloissa pidetyissä kokoontumisissa tapahtuneista joukkoaltistustilanteista on raportoitu runsaasti jatkotartuntoja.

Lähde: STM:n ja THL:n tilannearvioraportti 14.10.2020

Menot