fbpx
Uutiset

Hallitus kokoontui Säätytalolle neuvottelemaan valmiuslakien purkamisesta ja hoivakotien tilanteesta – Marin: ratkaisut Suomen koronatilanteen perusteella, joka on parantunut

Nykyiset poikkeusolojen perustella käyttöön otetut toimivaltuudet ovat voimassa kesäkuun loppuun. Hallituksen odotetaan linjaavan valmiuslain käytössä olevien asetusten purkamisesta.
Pääministeri Sanna Marin ennakoi Suomen koronaepidemiatilanteen niin hyväksi, että valmiuslain mukaisten poikkeusolojen katsotaan rauenneen. Hallitus päättää asiasta parhaillaan. Kuva: Arttu Laitala
Pääministeri Sanna Marin ennakoi Suomen koronaepidemiatilanteen niin hyväksi, että valmiuslain mukaisten poikkeusolojen katsotaan rauenneen. Hallitus päättää asiasta parhaillaan. Kuva: Arttu Laitala

Hallitus on kokoontunut Säätytaloon neuvottelemaan, voidaanko valmiuslain perusteella todettujen poikkeusolojen mukaiset toimivaltuudet ja niiden perusteella tehdyt rajoitustoimet purkaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi omana arvionaan neuvotteluun saapuessaan, että Suomen koronaepidemiatilanne on parantunut ja valmiuslain soveltamisesta päättäminen tapahtuu sen perusteella.

Marinilta kysyttiin, vaikuttaako tilannearvioon Kiinassa viime päivinä todetut uudet tartuntaryppäät.

– Tilanne ei suinkaan ole normaali vaan meillä on edelleen globaali pandemia, joka on eri puolilla maailmaa erilaisessa tilanteessa. Valmiuslakia ei voida kuitenkaan pitää takataskussa varmuuden vuoksi, pääministeri vastasi.

Valmiuslaissa ei ole selkeitä ohjeita, miten sen perusteella päätettyjen poikkeusolojen todetaan rauenneen.

Marin kertoi keskustelleensa presidentti Sauli Niinistön kanssa asiasta.

– Itse ajattelen, että jos meillä on tilanne, että yhtään valmiuslain pykälää ei ole käytössä, poikkeusolot päättyvät sen myötä. Erillistä julistusta asiasta ei tarvittaisi, sanoi pääministeri.

Keskeinen kysymys on, onko valmiuslain edellyttämä välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden peruste edelleen voimassa. Tätä varten hallitus saa asiasta oikeudellisen arvion.

Valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen ei kuitenkaan poista esimerkiksi tartuntatautilain mukaisia kokoontumisrajoituksia.

Hallitus palaa myös matkustusrajoituksiin uudelleen parin viikon sisällä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi valmiuslakineuvotteluihin tullessaan, että ennen sitä uusia päätöksiä ole luvassa.

– Seurataan tosi tarkkaan, mitä Kiinassa tapahtuu, sanoi Haavisto.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja: Valtioneuvostolta selkeä linjaus

Hallitus ja presidentti totesivat 16. maaliskuuta, että Suomessa vallitsevat koronaviruksen takia valmiuslain mukaiset poikkeusolot.

Poikkeusolojen lopettamisesta ei ole varsinaista säännöstä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on pitänyt hyvänä, jos valtioneuvosto toteaisi ne päättyneeksi. Joidenkin oikeusoppineiden mukaan poikkeustila loppuu automaattisesti, kun hallitus luopuu valmiuslain antamista valtuuksista.

Nykyiset valmiuslain perustella käyttöön otetut hallituksen toimivaltuudet ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Ne ovat perustuneet arvioon siitä, että toimivaltuudet ovat välttämättömiä väestön suojaamiseksi hyvin laajalle levinneen tartuntataudin seurauksilta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on pitänyt hyvänä, että hallitus etenee koko ajan sitä kohti, että koronatilannetta hoidetaan normaaliolojen lainsäädännöllä ja siihen tehtävillä muutoksilla. Silloin eduskunta päättää laeista eikä hallitus anna poikkeusvaltuuksin asetuksia, jotka eduskunta voi jälkikäteen kumota.

Valmiuslaista käyttöön otettujen pykälien perusteella sosiaali- ja terveysministeriöllä ja aluehallintovirastolla on muun muassa mahdollisuus ottaa sairaaloiden ja sote-yksiköiden toiminta ja maan lääkehuolto tiukasti määräysvaltaansa. Kunnat ovat voineet myös luopua kiireettömän hoidon aikarajoista, jotta voimavarat voidaan ohjata koronaepidemian hoitoon.

Lisäksi terveydenhoitolalla ja muun muassa sosiaalitoimessa on voitu poiketa esimerkiksi lepoaikoja ja ylityötä sekä vuosiloman antamista koskevista säännöksistä.

Valtuuksia lisää normaaliaikojen lakeihin

Uhka viruksen aiheuttaman tartuntataudin uudelleen kiihtymisestä on kuitenkin edelleen olemassa. Sen vuoksi hallitus on kertonut varautuvansa tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin kehittämällä normaaliolojen lainsäädäntöä.

Hallitus on jo päättänyt antaa esitykset valmiuslain nojalla annettujen toimivaltuuksien siirtämisestä lääkehuollon sekä opetuksen ja koulutuksen normaaliolojen lainsäädäntöön.

Kaikkia korona-ajan kriisin hoitamiseksi tehtyjä toimia ei ole suinkaan säädetty valmiuslain perusteella. Suuri osa on säädetty muiden lakien, kuten esimerkiksi tartuntatautilain perusteella.

Ravintolat suljettiin keväällä koko maassa erikseen säädetyllä, ravintolatoimintaa koskeneella määräaikaisella lakimuutoksella. Hallitukselle tuli silloin yllätyksenä, ettei tartuntatautilaki antanut siihen mahdollisuutta. Tämäkin epäkohta aiotaan korjata.

Hallitus neuvottelee maanantaina lisäksi yleisötilaisuuksien yleisömäärien rajoituksista elokuun alusta lähtien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköiden vierailurajoituksista.

Menot