Uutiset

Hallitus romutti 60 strategiaa, mutta lähes 300 jää jäljelle – jokainen vie virkamiesten aikaa

Rakennusperintöstrategia. Aineettomien oikeuksien strategia. Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista.

Hallitus hylkäsi keskiviikkona nämä kolme ja 57 muuta valtioneuvostotasoista strategiaa, ohjelmaa ja muuta strategiankaltaista asiakirjaa. Ne lakkaavat olemasta voimassa uudenvuodenaattona. Hallitus haluaa strategioita karsimalla kohdentaa ministeriöiden voimia Juha Sipilän (kesk.) hallituksen painopistealueille.

Strategiat ovat ohjaavia asiakirjoja, jotka ohjaavat arkityötä valtionhallinnossa. Vaikka niillä ei ole oikeudellisesti velvoittavaa roolia, ne vievät työaikaa niin virkamiehiltä kuin ministereiltäkin.

Strategiat ovat tyypillisesti voimassa vaalikautta pitempään, joten voimassa on aina edellistenkin hallitusten hyväksymiä strategioita. Viime aikoina kokonaiskuva on ollut jo varsin hämärä.

Toissa keväänä valtioneuvoston kanslia selvitti kokonaiskuvaa. Kansanomaisesti sanottuna lopputulos oli, että satojen eri strategioiden kokonaisuudesta ei ota enää Erkkikään selvää.

Selvityksen mukaan lukuisat erilliset strategiat aiheuttavat ristiriitoja ja jännitteitä sekä hämärtävät kokonaiskuvaa hallitusten tavoitteista ja vievät voimavaroja hallitusten tavoitteiden toimeenpanolta.

Valtioneuvoston ohjausjärjestelmän kehittämishankkeessa edellisellä hallituskaudella suositeltiinkin, että erilaisia strategiatyyppisiä asiakirjoja ryhdytään karsimaan reippaasti.

Hallitus tarkasteli karsintaansa varten yhteensä 127 viimeisen parin vuosikymmenen aikana hyväksyttyä strategiaa. Tarkastelussa ei ollut mukana kriisinhallintaa ja kehyspäätöksiä koskevia selontekoja.

Voimaan jää siis karsinnan jälkeenkin ainakin 67 valtioneuvostotasoista erillisstrategiaa. Ne ovat muodoltaan joko valtioneuvoston periaatepäätöksiä tai selontekoja. Hallitus aikoo korvata näistä osan myöhemmin uudella asiakirjalla.

Hallituksen tavoitteena on pitää kulloinkin voimassa vain noin 20–30 valtioneuvostotasoista strategiaa.

Valtioneuvostotasoisten strategioiden lisäksi ministeriöissä on voimassa noin 200 ministeriöiden tasoista strategiaa, joita hallituksen loppuvuoden karsinta ei koskenut.

Voimaan jäävät ja lopetettavat valtioneuvostotasoiset strategiat