fbpx
Uutiset

Hallitus tukee varustamoita vajaalla 25 miljoonalla eurolla matkustaja- ja lastiliikennöinnissä

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan on Suomen talouden kannalta keskeistä, että merikuljetukset toimivat kaikissa olosuhteissa.
Liikenne- ja viestintävirasto voisi myöntää varustamoille enintään noin 25 miljoonaa euroa koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien takia. Kuva: Jori Liimatainen
Liikenne- ja viestintävirasto voisi myöntää varustamoille enintään noin 25 miljoonaa euroa koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien takia. Kuva: Jori Liimatainen

Hallitus esittää eduskunnalle, että tämän vuoden uusimpaan lisätalousarvioon lisätään 24,8 miljoonan euron tuki matkustaja-alus- ja lastialusvarustamoille liikennöintiin. Nyt annettava määräraha mahdollistaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan varustamojen liikennöinnin tukemisen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi.

Harakan mukaan Suomen talouden ja elinkeinoelämän kannalta on aivan keskeistä, että merikuljetukset toimivat kaikissa olosuhteissa.

– Haluamme varmistaa, että merikuljetuskapasiteetti riittää ja varustamot säilyisivät toimintakykyisiä, Harakka sanoo liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa.

Harakan mukaan ensisijaisena tavoitteena on, että liikenne toimii markkinaehtoisesti ja alkaa elpyä kun koronarajoituksia asteittain poistetaan.

Koronakriisi on vaikeuttanut varustamoiden toimintaa

Koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena suomalaisten varustamoiden kassavirta on merkittävästi vähentynyt ja toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet.

Esityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voisi myöntää enintään noin 25 miljoonaa euroa lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille avustusta liikennöintiin koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien takia.

Lisämäärärahan tarkoituksena on ylläpitää valmius liikennöinnin tukemiseen, mikäli se katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi.

Tuen ehtona julkisen palvelun velvoite

Avustuksen myöntämisen ehtona olisi, että tätä hakeneelle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi avustuksen myöntämisestä ja valvonnasta. Avustuksen tarkemmista ehdoista ja myöntämisedellytyksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Avustuksen tulee myös täyttää EU:n valtiontukisääntöjen asettamat ehdot.

Hallitus antoi eduskunnalle 5. kesäkuuta esityksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi. Hallitus täydensi esitystä tämän viikon torstaina.

Menot