fbpx
Uutiset

Hallitus vaatii muutoksia EU-komission koronaelpymispakettiin

Kytkentä vihreän kehityksen ohjelmaan saa kiitosta. Paketin laaja kansalaishyväksyntä on hallituksen mukaan tarpeellista.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli komission elpymispaketin Brysselissä toukokuun lopussa. Kuva: epa08446948
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli komission elpymispaketin Brysselissä toukokuun lopussa. Kuva: epa08446948

EU-komission ehdotus koronakriisin jälkeiseksi elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä.

Näin hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi torstaina.

Hallituksen mukaan EU:ssa tulee neuvottelujen kuluessa etsiä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee. Suomi on ennakkoon puhunut elpymisvälineen tuen lainamuotoisuuden puolesta.

Torstain linjaukseen sisältyy myös vaade siitä, että elpymisrahaston koon tulee olla pienempi ja suhteessa jäsenmaille myöhemmin syntyvään maksutaakkaan ja maksutaakan ajalliseen kestoon.

Komission esityksen suuruus on 750 miljardia euroa. Se jakautuisi suunnilleen niin, että 500 miljardia euroa jaettaisiin jäsenmaille suorina tukina ja 250 miljardia euroa lainoina.

Komission esityksessä laina maksettaisiin takaisin vuosina 2027–2058.

– Elpymisvälineen takaisinmaksuajan tulee olla esitettyä 30 vuotta lyhyempi ja rahoitusjärjestelyn tulee noudattaa perussopimuksen tasapainoisen budjetin periaatetta. Jäsenvaltioille tuleva pitkäaikainen budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi, hallitus toteaa.

Lisäksi elpymisvälineen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta.

Hallitus pitää hyvänä, että elpymisväline kytketään vihreän kehityksen ohjelmaan.

Rahoituskehys ja elpymispaketti yhtenä kokonaisuutena

EU:n elpymissuunnitelman tavoitteena on tukea koronaviruksen jälkeistä jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä.

Tulevaa rahoituskehystä ja elpymisvälinettä koskevat ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, josta sovitaan päämiestasolla samana pakettina.

Valtioneuvosto korostaa, että asian valmistelun yhteydessä on syytä käydä riittävästi julkista keskustelua niin kotimassa, Euroopassa kuin eduskunnassa. Paketin laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista.

Suomen keskeiset kysymykset monivuotisessa rahoituskehyksessä liittyvät maltilliseen kokonaistasoon, maaseudun kehittämisen rahoitukseen sekä ehdollisuuksiin etenkin oikeusvaltioperiaatteen ja ilmastotoimien osalta.

– Samalla on kuitenkin huolehdittava, että muut ohjelmat muodostavat suurimman rahoitusosuuden ja mahdollistavat vastaamisen ajankohtaisiin haasteisiin.

EU-maiden päämiehet käsittelevät elpymispaketti esitystä huippukokouksessa 19. kesäkuuta. Sitä ennen neuvotteluja käydään suurlähettiläs- ja ministeritasolla.

Suomen neuvottelukannasta päättää lopulta eduskunnan suuri valiokunta.

Menot