Uutiset

Halusimme Ekojärvelle venevalkaman, emme vastustaneet sitä

Hämeen Sanomat kirjoitti 16.6. otsikolla: Ekojärvelle venevalkama vastustuksesta huolimatta.

Näin ei asia ollut, vaan me kunnanhallituksen ehdotusta vastustaneet teimme Lammin valtuustossa 15.6.2006 vastaehdotuksen, että venevalkama hankittaisiin muulla kuin kunnanhallituksen esittämällä tavalla.

Kunnanhallituksen äänestyksessä läpi mennyt ehdotus merkitsi sitä, että kunnan omistamaa Kuohijärven arvokasta, upealla paikalla olevaa ranta-aluetta noin 3450 neliömetriä siirtyi pilkkahinnalla yksityiseen omistukseen.

Vaihtomaa, noin 1 900 neliötä Ekojärven rannassa on laadultaan paljon heikompaa. Se vaatii ennen venevalkamaksi tuloaan vesijättömaan aikaa vievän lunastuksen sekä ruoppausta ja täyttämistä tahi molempia. Lisäksi tarvitaan ympäristöluvat.

Siitä seuraa kunnalle kustannuksia, jotka voivat olla huomattaviakin. Kuohijärven rantamaitten hinnat liikkuvat nyt vaihdettujen neliömäärien osalta jopa kuusinumeroisissa luvuissa. Liitettynä entiseen tonttiin rakennusoikeuttakin tulee lisää.

Kunnan saama väliraha 6091,50 euroa ei korvaa sitä, minkä kunta menetti ison järven ensiluokkaisessa ja upeassa ranta-alueessa. Tilalle saatiin vain pikkujärven mutapohjaista rantaa, jonka kunnostukseen voi kulua vielä lukuisasti euroja.

Tässä perustelut sille, että emme voi hyväksyä tapaa, jolla Ekojärven venevalkama halutaan toteuttaa. Esitimmekin asiassa päätöksestä eriävän mielipiteen perusteluineen.

Seija Vuorenpää

Sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja

Päivän lehti

6.7.2020