Uutiset

Halusimme ottaa kantaa ja herättää keskustelua

Hämeenlinnan rovastikunnan seurakuntien koolla olleet nuorisotyöntekijät päättivät kokouksessaan 26.3. olla tänä vuonna järjestämättä seurakunnistaan retkeä SLEY:n Maata näkyvissä -festareille. Päätöksellä haluttiin ottaa kantaa kirkkomme tilanteeseen, osoittaa tukea naispapeille ja ilmaista vastalause kyseisen järjestön piirissä esiintyvälle naispappien syrjinnälle.

Antti Valkama piti tällä palstalla (HäSa 31.3.) julkaistussa kirjoituksessaan päätöstä osoituksena halusta julistaa ahdasmielistä näkemystä nuorten kustannuksella sekä haluttomuudesta tarjota nuorille mahdollisuuksia kuunnella musiikkia, saada raamattuopetusta ja tavata muita nuoria.

Me seurakuntien nuorisotyössä mukana olevat emme suinkaan estä näitä mahdollisuuksia nuorilta. Päinvastoin, juuri näitä mahdollisuuksiahan me tarjoamme nuorille jatkuvasti monin eri tavoin. Päätös olla tänä vuonna järjestämättä retkeä Maata näkyvissä -tapahtumaan tarkoittaa myös sitä, että etsimme sen sijaan korvaavia tapahtumia, joihin järjestää retkiä.

Valkama antaa myös ymmärtää, että juuri naispappeutta vastustava kirkon vähemmistö olisi erityisesti sitoutunut kirkkoon ja sen oppiin. Epäilemättä näin on, mutta yhtä lailla monet naispappeuden kannattajat katsovat olevansa puolestaan sitoutuneita nimenomaan kirkkoon ja varsinkin sen oppiin kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta.

Kannanotossa on kysymys nuorisotyöntekijöiden mielenilmauksesta, jonka laatimisessa nuoret itse eivät ole olleet mukana. Nuoret ovat toki yhtä vapaita kuin aikuisetkin muodostamaan kysymykseen omia mielipiteitään ja tietysti myös osallistumaan festareille omilla kyydeillään, jos niin tahtovat.

Totta kai tässä tapahtumassa on myös meidän mielestämme paljon hyvää. Olemme silti nyt toimimalla tällä tavoin halunneet ottaa kirkon tilanteeseen kantaa ja herättää siitä keskustelua.

Kysymys ei myöskään ole rovastikunnan seurakuntien virallisesta kannasta asiaan. Mielenilmauksesta vastaavat ainoastaan nuorisotyöntekijät itse.

Rovastikunnan nuorisotyöntekijöiden kokouksen puolesta:

Lasse Saraste

nuorisotyönohjaaja

Terho Asikainen

pastori

Sari Airola

nuorisotyönohjaaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

26.5.2020