fbpx
Uutiset

Hämäläisille tehdään 220 000 euron hyvinvointistrategia

Hämeen maakuntahallitus myönsi Hyvä Häme -hyvinvointistrategiahankkelle maakunnan kehittämisrahaa 154 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 220 000 euroa. Strategian on tarkoitus valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä.

Hyvä Häme- hankkeessa synnytetään kunnille, seudulle ja maakuntaliitolle yhteinen näkemys hyvinvoinnista sekä mittarit hyvinvoinnin säännölliseen tutkimiseen. Maakunnallisella tasolla nostetaan hyvinvointialan yhteistä suunnitteluvalmiutta sekä sovitaan entistä selkeämmin työnjaosta ja tavoitteiden toteuttamisvastuista. (HäSa)

Menot