Uutiset

Hämäläisyys ei häviä muuttoliikkeen mukana

-Heimoaan ei voi vaihtaa niin kuin kotipaikkaa, totesi Hämeen Heimoliiton esimies Martti K. Lehto sunnuntaina Janakkalassa Tarinmaan VPK:n talossa järjestetyssä Hämeen Heimojuhlassa.

Hämeen Heimoliiton juhlia on järjestetty vuodesta 1924. Viime vuosina niitä on usein vietetty yhdessä alueen kotiseutujuhlien kanssa, tänä vuonna yhteistyökumppanina oli Janakkala-Seura.

Janakkalan kunnanjohtaja Anna-Mari Ahonen näkee hämäläisyyden tekijänä, joka osaltaan ankkuroi viihtymään kotiseudulla Hämeessä.

Hämeessä ja Janakkalassa häneen vetoavat kulttuuriperintö, tietoisuus pitkästä historiasta ja monimuotoinen vehreä maisema peltoineen, järvineen.

Heimon merkitys korostuu

Juhlassa mukana olleita Anja Rantasta ja Aune ja Matti Rajamäkeä Hämäläisten laulu herkistää.

-Heimoon kuulumisen merkitys vahvistuu iän myötä.

Tärkeitä heille ovat myös heimojuhlat.

-Olemme olleet mukana lähes joka vuosi, montaa kertaa ei ole jäänyt väliin.

Hämäläisyyden he tiivistävät tuttuun sanontaan: Hiljaa hyvä tulee.

-Hämäläinen ei anna periksi. Hän tekee työnsä loppuun, vaikka hitaammin, he vakuuttavat.

Hämeen Heimoliiton toiminnanjohtajan Sinikka Keinon mukaan sukujuuret ja kotiseutu kiinnostavat yhä suurempaa joukkoa. Tietoja omista juuristaan kyselevät entistä nuoremmat ja jo kotiseudultaan pois muuttaneet.

Toiminnallaan ja apurahoin liitto haluaa auttaa niin sukututkijoita, historioitsijoita kuin yksityisiä henkilöitä.

Keino muistuttaa, että nyt on sopiva aika tehdä ehdotuksia Vuoden 2012 Häme-teko palkinnon saajiksi.

Oman kylän poikia

Kotiseutu ja hämäläisyys merkitsevät paljon myös tilaisuudessa nuoren puheenvuoron käyttäneelle maalari Juho Vanhatalolle.

-Janakkalan etuja ovat pienet kyläkoulut pienine opetusryhmineen, hyvät harrastusmahdollisuudet ja seurakuntatoiminta. Omassa seurakunnassaan hän kertoo olleensa jo isoisena ja on nyt kirkkovaltuuston jäsen.

Työpaikkoja Vanhatalo kaipaisi nuorille. Nyt nuoria Janakkalassa työllistää lähinnä Puuhamaa.

Elannon hankkimiseen ja talonpoikaiskulttuuriin viittasi myös tilaisuuden juhlapuhuja, kotiseutuneuvos Toimi Löyttyniemi.

-Elämä on maaseudulla muuttunut nopeasti. Mennyttä arvostamme kunnioittamalla menneiden sukupolvien työtä.

Kivikellarinmäen isäntänä hän muistutti museotilaltaan näkyvän laajalti Hämettä riistapeltoineen. Talonpoikaiskulttuuri esineineen ja työtapoineen on esillä museossa.

Häme-teko 2010 -kunniakirjalla Hämeen Heimoliitto muisti suojelupäätöksen saanutta Ratalahden torppaa Sauvalan kylästä ja sen omistajaa Erkki Ylöstaloa.

Positiivisimman janakkalalaisen tittelin sai tällä kertaa Fooro Aarola.

Ensi vuonna Heimojuhlan järjestelyvastuussa on Hauho-Seura.(HäSa)