Uutiset

Hämeen maakuntien vesiin 1,4 miljoonaa kuhaa

Hämeen maakuntien vesiin istutettiin viime vuonna kaloja ja rapuja noin 1,1 miljoonan euron arvosta. Tästä Pirkanmaan maakunnan osuus oli noin 55 prosenttia, loppu jakautui suunnilleen tasan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kesken.

Istutusmäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Eniten istutettiin kesänvanhoja kuhia, lähes 1,4 miljoonaa kappaletta, toiseksi eniten siikoja, vajaat 1,2 miljoonaa kappaletta. Järvitaimenia istutettiin noin 82 000, kirjolohia 64 000 ja ankeriaita 21 000. Täplärapuja istutettiin 19 600 ja jokirapuja 4 200 kappaletta.

Uhanalaiseksi käyneen taimenen istutuksissa vastakuoriutuneiden poikasten käyttö koskien kunnostuksen jälkihoitona on yleistynyt.

Vesialueiden omistajat kustansivat istutuksista noin puolet, vesioikeudellisten velvoitteiden haltijat noin 30 prosenttia. Loput kustannettiin kalastusalueiden, valtion ja kuntien varoin. (HäSa)