Kanta-Häme Uutiset

Hämeen poliisi puhalsi asuinkerrostaloa koskevan tutkinnan poikki – Rakennusvalvonta pyysi tutkintaa keskeneräisten asuntojen vuokraamisesta, asukkaat mahdollisten vahingonkorvausten selvittämiseksi

Lahden kaupungin rakennusvalvonta on tehnyt Hämeen poliisilaitokselle tutkintapyynnön siitä, että A1 Asunnot TL Oy on ottanut Lahden keskustassa sijaitsevan saneeratun kerrostalokiinteistön asuinkäyttöön ja vuokrannut huoneistoja asukkaille, vaikka rakennustyöt olivat keskeneräiset eikä rakennusvalvonta ollut hyväksynyt rakennusta asuinkäyttöön.

Tutkintapyynnössä pyydettiin myös selvittämään, onko asunto-osakeyhtiö tarpeettomasti vaarantanut ihmisten henkilöturvallisuuden ottamalla käyttöön rakennuksen, joka ei täytä rakennuslainsäädännön vaatimuksia käyttöturvallisuudesta.

 

Tutkintapyyntö tehtiin sen jälkeen, kun Lahden rakennusvalvonta teki lokakuun alussa kohteessa osaloppukatselmuksen. Tuolloin rakennustyöt todettiin niin keskeneräisiksi, ettei kohdetta hyväksytty käyttöön ja vaadittiin suoritettavaksi uusintakatselmus. Etelä-Suomen sanomien mukaan asunnoista puuttuivat muun muassa parvekekaiteet.

Rakennusvalvontaan tuli asukkailta ja joidenkin asukkaiden vanhemmilta selvitystä, että asuntoihin keskelle rakennustyömaata on ryhdytty muuttamaan jo lokakuun alusta.

Myös talon asukkaat ovat tehneet tutkintapyyntöjä Hämeen poliisille. Asukkaiden tekemissä tutkintapyynnöissä on ollut kysymys mahdollisista vahingonkorvausasioista, jotka liittyivät vuokrasopimussuhteisiin.

 

Poliisin mukaan asukkaiden tekemiä tutkintapyyntöjä on arvioitu siitä näkökulmasta, täyttyykö rikoslaissa rangaistaviksi säädettyjen vaaran aiheuttamisen tai petoksen tunnusmerkistöt. Asioiden tutkinta on päätetty, koska ei ole ollut syytä epäillä rikosta.

Lahden kaupungin rakennusvalvonnan esille tuomassa asiassa on kysymys siitä, täyttyykö Maankäyttö- ja rakennuslain rangaistussäännöksen – rakentamisrikkomuksen – tunnusmerkistö. Poliisi päätti jättää esitutkinnan toimittamatta, sillä rakennuksen puutteet ovat olleet sellaisia, että rakentamisrikkomusta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä.

Esitutkintalain mukaan esitutkinta saadaan jättää toimittamatta sellaisen rikoksen johdosta, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja jota on kokonaisuutena arvostellen pidettävä ilmeisen vähäisenä, jos asianomistajalla ei ole asiassa vaatimuksia.

Rakentamisrikkomuksesta voidaan tuomita vain sakkorangaistus, eikä tässä rikoksessa ole asianomistajaa, poliisi tiedottaa. HäSa

 

Lue myös: Arjanlinnan ongelmatalo maksuvaikeuksissa – Vastikkeet rästissä, laskut maksamatta, urakoitsijat riitelevät keskenään