Uutiset

Hämeen tiepiiri huolestui investoinneista

Uusien tiehankkeiden rahoitus herättää huolta Hämeen tiepiirissä. Tänä vuonna investointirahaa on enää viisi miljoonaa euroa, ja summa on edelleen laskussa.

Uusia teitä ei näillä rahoilla rakenneta.

Tiejohtaja Mauri Pukkila on erittäin huolissaan investointirahan vähyydestä. Hänen mukaansa ongelma koskee koko valtakuntaa.

Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaan ensi vuonna Suomen perustienpitoon suunnataan 556 miljoonaa euroa, kun rahaa pitäisi tiehallinnon asiantuntijoiden mukaan olla 710 miljoonaa euroa.

– Jos perustienpidon määräraha pysyy nykytasolla tai pienenee, investoinnit vähenevät edelleen. Rahoista valtaosa menee teiden ylläpitoon, erityisesti siltojen ja tierakenteen kunnostukseen.

Hämeen tiepiirissä perustienpidon määräraha on tänä vuonna noin 67 miljoonaa euroa. Siitä noin 80 prosenttia käytetään tiestön hoitoon ja ylläpitoon, ja alueellisiin investointeihin jää enää viitisen miljoonaa. Tiepiiri kantaa eniten huolta pääteistä ja kasvavien kaupunkiseutujen läpimenoteistä. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020