Uutiset

Hämeen Vasemmistoliitto vaatii kuntia ohjaamaan nais- ja miesvaltaisia yrityksiä

Hämeen Vasemmistoliitto lähtee kevään vaaleihin omalla vaaliohjelmallaan. Piirijärjestön maanantaina julkaisemassa eduskuntavaaliohjelmassa vaaditaan monenlaisia muutoksia erityisesti kuntien toimintaan.

Järjestön mukaan seutukuntien työpaikkarakenne ei saisi painottua liikaa nais- tai miesvaltaisiin aloihin, mikä kuntien tulisi huomioida talouden, maankäytön, yrittäjyyden ja kaavoituksen suunnittelussaan.

-Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on yksipuolinen ammattirakenne verrattuna laadukkaaseen ammattikorkeakoulutarjontaan; erikoisosaajille ei löydy seutukunnalta töitä, vaaliohjelmassa todetaan.

Järjestö vastustaa ammattioppilaitos- ja ammattikorkeakouluverkon supistamis- ja keskittämissuunnitelmia. Myös olemassa oleva peruskouluverkko on sen mukaan säilytettävä nykyisellään.

Hämeen Vasemmistoliitto muuttaisi lainsäädäntöä siten, että kunnat voisivat suosia hankinnoissaan oman maakuntansa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Omat palvelunsa kuntien pitää järjestön mukaan tuottaa kuitenkin itse.

-Jatkuva pyrkimys palvelujen yksityistämiseen tulee katkaista, järjestön ohjelmassa todetaan.

Hämeen Vasemmistoliitto edellyttää, että valtio rahoittaa kuntapalveluja nykyistä enemmän. Se haluaa myös korvamerkinnät takaisin kuntien valtionosuuksiin.

Järjestö ottaa kantaa myös maatalouspolitiikkaan. Se haluaa suunnata tukea pientuottajille luomalla kansallisen tukijärjestelmän, jolla edistettäisiin esimerkiksi osuuskuntien muodostamista.

Lisäksi se vaatii minimipalkan nostoa kymmeneen euroon sekä työnantajan Kela-maksun palauttamista. Rahoituksen vaatimuksilleen Hämeen Vasemmistoliitto kertoo nojautuvan puolueen vero-ohjelman laskelmiin.

Hämeen Vasemmistolliitto avaa vaalikampanjansa sunnuntaina 27.2. Hämeenlinnan Palokunnantalolla kalevalaisen kansanjuhlan merkeissä. (HäSa)