Uutiset

Hämeenlinna 19.4.2010 Rakennusalan valvonta ala-arvoista

Ulkomaisten alihankkijoitten rynnäkkö suomalaisille rakennustyömaille on tuonut monia pesää tekeviä ongelmia.

Ongelmista ylivoimaisesti suurin on se, että ulkomaiset alihankintayritykset viittaavat kintaalla suomalaisille työehdoille ja lakisääteisille maksuille.

On toki lakien ja sopimustenkin mukaan toimivia yrityksiä, mutta harmaa talous alalla on kuitenkin aivan liian yleistä.

Harmaan talouden takia valtiolta ja kunnilta jää saamatta vuosittain kymmeniä miljoonia euroja.

Tilanne ajaa pieniä suomalaisia rakennusalan yrityksiä ahdinkoon. Kuvaavaa tilanteelle on rakennusalan yrittäjän kirjoitus perjantain Helsingin Sanomissa.

Kirjoittaja toteaa, ettei hän ole saanut viiteen vuoteen urakoita, koska hänen tarjouksensa ovat liian kalliita. Hän käyttää vain ammattimaista suomalaista työvoimaa. Yrittäjän mukaan ulkomaisten alihankkijoiden tarjoukset ovat jopa 40 prosenttia hänen omiaan halvempia.

Johtopäätös on, että tällaisia tarjouksia voi tehdä vain jättämällä lakisääteiset maksut maksamatta ja tinkimällä sopimusten mukaisista palkoista.

Tilanne on päässyt syntymään valvonnan laiminlyönnin takia. Lain mukaan työn tilaajan on valvottava, että alihankintayritys toimii lakien ja säädösten mukaan.

Kun yrityksen kotipaikka on rajojemme ulkopuolella, on yrityksen verojen ja muiden lakisääteisten maksujen valvonta vaikeaa.

Valvonnan tehostaminen vaatisi viranomaisten ja alalla toimivien pääurakoitsijoiden saumatonta yhteistyötä.

Rakennusvalvonnalla, verottajalla, tullilla ja ulkomaalaisvirastolla on omissa toimissaan paljon parannettavaa.

Ongelmaa on kuitenkin tähän asti vähätelty. Vasta viime aikoina on havahduttu haittavaikutusten laajuuteen.

Vähäisin ei ole se, että samaan aikaan kun Suomessa työskentelee yli 20 000 ulkomaalaista rakentajaa, kortistossa viruu saman verran suomalaisia alan ammattilaisia.

Tällainen ristiriita vaikuttaa ilman muuta yhteiskunnalliseen ilmapiirin. Vihamielinen suhtautuminen ulkomaiseen työvoimaan lisääntyy, vaikka suomalaisten suuri enemmistö hyväksyykin työperäisen maahanmuuton.

Halpaa työvoimaa tulee lähinnä entisistä sosialistimaista. Ongelmia harmaan talouden lisäksi syntyy heikosta työn jäljestä, kieliongelmista ja jopa varastelusta.

Helsingin Sanomiin kirjoittanut rakennusurakoitsija sanoo saaneensa lähinnä paikkaurakoita – hän on ammattilaistensa kanssa saanut korjata ulkomaisten työntekijöiden jälkeensä jättämää heikkoa laatua ja suoranaisia rakennusvirheitä.

Mitä etua harmaalla alueella toimivien ulkomaisten alihankintayritysten käytöstä lopulta on?

Rakennusurakoitsijan mukaan monet työt ovat tulleet lopulta alkuperäisiä arvioita jopa kolmanneksen kalliimmaksi. Se on paljon – aivan liikaa.

Päivän lehti

5.6.2020