Uutiset

Hämeenlinna 2.4. 2010 OKL:lla paikka Hämeenlinnassa

Yli 90 vuotta Hämeenlinnassa jatkunut opettajankoulutus on vaarassa loppua. Tampereen yliopisto suunnittelee yksikön siirtämistä Tampereelle ja sen yhdistämistä osaksi sikäläistä korkeakouluopetusta.

Esityksen taustalla ei ole tamperelaisten pahansuopuus Hämeenlinnaa kohtaan, vaan yksinkertaisesti raha. Vauhtia pienten opetusyksiköiden karsintaan antaa nykyinen yliopistopolitiikka. Se kannustaa yliopistoja kaikinaiseen tehostamiseen keskittymään ydinosaamiseensa entistä taloudellisemmin.

Maakuntien yliopistoja närästää, että uusi Aalto-yliopisto on päättäjien erityisessä suosiossa. Tämä näkyy erityisesti rahanjaossa. Kuluvan vuoden lisärahoituksesta Aalto-yliopisto saa yksin 56 miljoonaan euroa ja muut yhteensä vain 17 miljoonaa euroa.

Yliopistojen vuotuisesta rahoituksesta valtion budjetista tulee noin 1,6 miljardia ja 0,8 miljardia, noin kolmasosan ne hankkivat itse.

Yliopiston ulkopuoliset rahoittajat, etunenässä suuryritykset ja säätiöt panostavat mielellään teknologiaan ja lääketieteeseen. Humanisteilla ei näissä piireissä ole paljon ystäviä ja siksi kasvatustieteilijöille tuottaa vaikeuksia hankkia rahoitusta.

Hämeenlinnan OKL ei ole ainoa lopettamisuhan alainen yksikkö. Oulun yliopiston hallitus päätti keskiviikkona lopettaa opettajien kouluksen Kajaanissa. Liipasimella ovat myös Rauman ja Savonlinnan laitokset.

Opettajankoulutuslaitos on Hämeenlinnan kaupungille tärkeä yksikkö ja yhteistyökumppani. Sen yhteydessä toimiva Normaalikoulu on osa hämeenlinnalaista peruskouluverkostoa.

Hämeenlinna naapurikuntineen on tarjonnut opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opiskeluun liittyviä tutkimusaiheita.

Kaupunki on vuosien mittaan tukenut yliopistoa myös rahallisesti, muun muassa maksamalla joitakin professuureja osittain tai kokonaan. Pyyteetöntä tuki ei luonnollistikaan ole ollut. Hämeenlinna on ollut rahoituksellaan turvaamassa korkeakouluopetusta ja sen kehitystä paikkakunnalla.

Tuellakin on rajansa ja on selvää, että kaupunki ei nykyisessä taloustilanteessa voi sitoutua merkittävään lisärahoitukseen.

Yliopiston yksikkö on aivan oikein ymmärretty myös imagotekijäksi. Hämeenlinna mielletään yleisesti vanhaksi koulukaupungiksi.

Sitä tuki vuosia myös Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, joka toimi niin ikään kaupungin osarahoituksen turvin. Täydennyskoulutuskeskus lakkautettiin jo muutama vuosi sitten.

Laitoksen tulevaisuudesta käydään keskusteluja pääsiäisen jälkeen kaupungin ja Tampereen yliopiston johtohenkilöiden kesken.

Opettajankoulutuslaitos on suosittu, sinne on vuosittain paljon enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja. Opiskelijat ovat valmistuneet hyvin arvosanoin eikä heidän työllistymisessään ole ollut vaikeuksia.

Monet seikat puoltavat opettajakoulutuksen jatkamista Hämeenlinnassa. Peliä ei ole vielä pelattu.

Opettajankoulutuslaitos on Hämeenlinnan kaupungille tärkeä yksikkö ja yhteistyökumppani.

Päivän lehti

30.5.2020