Uutiset

Hämeenlinna 26.3. 2010 Luther-säätiön lähtölaskenta alkoi

Teologian tohtori Matti Väisänen, 76 vihittiin viime viikonvaihteessa Luther-säätiön piispaksi. Muodollisesti hänen piispanvirkansa on Ruotsin ja Suomen Missionprovensissa, mutta tosiasiallisesti hän johtaa naispappeutta leppymättä vastustavaa suomalaista Luther-säätiöitä.

On selvää, ettei Suomen evankelis-luterialinen kirkko hyväksy Väisästä piispakseen. Piispaksi ei noin vain ryhdytä pukemalla päälleen piispan kasukan ja sonnustautumalla tehtävän mukaisesti hiippaan ja sauvaan.

Juridisesti vihkimys on mitätön, koska kyseistä virkaa ei ole olemassakaan. Lisäksi piispan kirkkolakiin perustuva valintamenettely on tyystin toisenlainen.

Suhteensa naispappeuteen kirkko on tehnyt yksiselitteisen selväksi jo kymmeniä vuosia sitten. Nainen kelpaa papiksi siinä kuin mieskin.

Naispappeuden vastustajien on sallittu jatkaa kirkon viroissa ja muissa tehtävissä, vaikka he ovat peittelemättä ilmaisseet kantansa ja myös toimineet sen mukaan.

Jotkut miespapit ovat kieltäytyneet työskentelemästä naispuolisten kollegojensa kanssa. Heitä on rankaistu muun muassa työsyrjinnästä, mutta tästä huolimatta he ovat jatkaneet omaksumallaan linjalla.

On perin kummallista, että evankelis-luterilainen kirkko on sietänyt Luther-säätiötä ja sen jäseniä riveissään näin pitkään.

Monet piispat, myös nykyinen arkkipiispa Jukka Paarma ovat usein kehottaneet säätiöläisiä johtopäätöksiin, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Luther-säätiön piispa Matti Väisänen heitti heti vihkimyksensä jälkeen selkeän taisteluhaasteen. Hänen mielestään naispappeuden kannattajien on lähdettävä kirkosta tai muutettava kantansa. Hän hengenheimolaisineen ei kuitenkaan ole vapaaehtoisesti eroamassa kirkosta.

Väisänen haastoi selvääkin selvemmin evankelis-luterilaisen kirkon, joka tämän jälkeen ei yksinkertaisesti voi jäädä toimettomaksi.

Aloite kuuluu Tampereen piispalle Matti Revolle, sillä Matti Väisänen on pappina muodollisesti Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin alainen.

Asia on tiettävästi lähiaikoina tulossa käsittelyyn ja sitä tarkastellaan kurinpitoasiana.

Arkkipiispa, sen enempää pian eläköityvä Jukka Paarma ja hänen seuraajansa Kari Mäkinen eivät ole Väisäsen erottajia. Heidän tehtävänsä on ylläpitää ja avata arvokeskustelua.

On ilmeistä, että Matti Väisänen ja hänen myötään Luther-säätiö pappeineen suljetaan kirkon ulkopuolelle. Näin on käynyt Ruotsissakin, jossa Missionprovinensin papit ovat menettäneet pappisoikeutensa.

Luther-säätiöläisten lähtö evankelis-luterilaisesta kirkosta puhdistaa ilmaa ja tuo lopulta työrauhaa seurakuntiin.

Säätiön piirissä arvioidaan olevan kymmenkuntatuhatta uskovaa, mikä on sittenkin pieni määrä verrattuna kansankirkon noin neljään miljoonaan jäseneen.

Luther-säätiöläisten lähtö evankelisluterilaisesta kirkosta puhdistaa ilmaa.

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic