Uutiset

Hämeenlinna 30.4.2010 Suuri palkka ei yksin motivoi tekijöitä

Hyvät palkat, bonukset tai tulospalkkiot eivät ole tehokkaimpia työmotivaation nostajia.

Ne eivät myöskään sitouta työntekijää yritykseen, kuten monesti väitetään.

Tulokset käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton ja SAK:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista peräti 70 prosenttia ilmoitti tärkeimmäksi työmotivaation lähteeksi hyvän työilmapiirin.

Tulos ei yllätä kuin ehkä niitä yrityksiä, joissa henkilökunnan motivointi on jätetty pelkästään eurojen varaan.

Lähes jokaisessa yrityksissä tehdyissä tai sitä laajemmissa kyselyissä vastaukset ovat samansuuntaisia.

Seuraavaksi nostetaan yleensä esiin asiat, jotka mahdollistavat hyvän työilmapiirin. Sellaisia ovat reilu ja oikeudenmukainen johtaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä koskeviin päätöksiin. Jos nämä asiat ovat kunnossa, työn jatkuminen on turvattu ja ihminen kykenee käyttämään työssään omaa osaamistaan, syntyy hyvä työilmapiiri.

Myös edellä mainitussa tutkimuksessa nämä seikat nousivat esiin.

Vaikka hyvä työilmapiiri on ylivoimainen motivaation nostaja, ei siihen panosteta Suomessa tarpeeksi. Haluja kyllä on yhä kasvavassa määrin, mutta ei osaamista.

Aivan liian usein hyvän työilmapiirin luominen jätetään ulkopuolisten konsulttien varaan. Muutaman tunnin luennot, muodolliset kehityskeskustelut ja kaavakkeiden täyttö eivät vielä muuta pysyvästi mitään.

Hierarkkiset työyhteisöt estävät tiedon kulun ja aidon keskustelun. Ensin pitää oppia pois vanhentuneista pinttyneistä tavoista ja nähdä korkeinta johtoa myöten työkulttuurin muutoksen välttämättömyys.

Uudet, työelämään tulevat, hyvin koulutetut sukupolvet ovat vielä paljon ikääntyneitä työntekijöitä vaativampia. He odottavat työyhteisöltään kannustavaa johtajuutta, aitoa vuorovaikutusta ja jatkuvaa työtapojen ja itsensä kehittämistä.

Jähmettynyt ja kaavoihinsa kangistunut työyhteisö vie tällaisilta ihmisiltä nopeasti työhalut, turhauttaa ja lopulta uuvuttaa.

Hiljattain tehty tutkimus kertoo, että jo alle nelikymppisistä hyvin koulutetuista ihmisistä joka viides arvio, ettei jaksa työelämässä muutaman vuoden kuluttua.

Suomalaisnuorten kansantauti on masennus, joka on myös suurin syy ennenaikaiselle sairauseläkkeelle siirtymiseen.

Työyhteisö ei voi olla kuntoutuslaitos tai terapiayhteisö. Se voi kuitenkin parhaimmillaan olla hyvin motivoiva, työntekoon ja itsensä kehittämiseen kannustava. Hyvä työilmapiiri on myös paras keino tuottavuuden kohentamiseen, työurien pidentämiseen ja sairauslomien vähentämiseen.

Kaikki ne asiat, joita nyt yritetään saada läpi joko työmarkkinaosapuolten kesken tai hallituksessa, voisivat ratketa työpaikoilla nykyistä paremman työilmapiirin ansiosta.

Käsittämätöntä, että Suomen kaltaisessa modernissa yhteiskunnassa inhimilliset tarpeet on jätetty työelämässä takavasemmalle.

Vaikka hyvä työilmapiiri on ylivoimainen motivaation nostaja, ei siihen panosteta Suomessa

tarpeeksi.

Päivän lehti

30.5.2020