Uutiset

Hämeenlinna 8.4.2010 Kiusallisia kanteluita

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen sai pöydälleen nipun egyptiläisen ja venäläisen isoäidin käännytystapaukseen liittyviä kanteluita.

Yksi kanteluista koskee korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Hallbergin toimintaa, lopuissa kohteena on poliisi ja ennen kaikkea poliisiylijohtaja Mikko Paatero.

Kanteluita siivittää keskustelu, jota on käyty muun muassa Helsingin Sanomien yleisönosastossa. Arvostelun kohteena on KHO:n presidentti Hallberg, jonka katsotaan horjuttaneen vallan kolmijakoa.

Äänessä ovat olleet useat valtiosääntöoikeuden kiistattomat asiantuntijat, henkilöt, joiden arvioita ei voi noin vain ohittaa.

KHO äänesti isoäitien käännytyksestä. Hallberg vastusti käännytystä, hän jäi kuitenkin vähemmistöön. KHO:n päätöksen jälkeen Hallberg ajoi aktiivisesti kantaansa.

Tavattuaan maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin (r.) Hallberg otti yhteyttä poliisiylijohtaja Paateroon ja tosiasiassa kehotti poliisia vesittämään KHO:n päätöstä.

Muodollisesti Hallberg neuvoi Paateroa poliisia hidastelemaan isoäitien matkojen järjestämisessä Egyptiin ja Venäjälle.

Valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden mukaan Hallberg ylitti epäilyksettä toimivaltansa. Tämän asian kanssa kasvotusten on nyt eduskunnan oikeusasiamies jutussa, joka on kaikin tavoin kiusallinen.

Tulilinjalla on toissijaisesti myös Paatero. Onko poliisin asia noudattaa lakia, panna toimeen oikeuden päätökset vai ottaa vastaan neuvoja KHO:n äänestyksessä tappiolle jääneeltä KHO:n presidentiltä?

Hallbergin puolustukseksi on luettava se, ettei hän ollut millä asialla tahansa. Inhimilliset seikat puoltavat näkemystä, jonka mukaan isoäitien käännyttäminen on kohtuutonta, epäilemättä monen suomalaisen oikeustajun vastaista.

Pulmallista on vain ja ainoastaan se, että lain ja vallanjaon mukaan myös inhimilliset seikat punnittiin KHO:n asianmukaisessa käsittelyssä.

Vallan kolmijako ei ole mikä tahansa asia. Se on läntisen oikeus- ja sivistysvaltion perustaa, betonia, jonka kunnosta maan korkeimman johdon tulee pitää erityisen hyvää huolta.

On liioittelua väittää, että Hallbergin toiminta rapauttaisi tai edes vakavassa mielessä horjuttaisi vallan kolmijakoa. Niin heikoilla suomalainen yhteiskunta ei voi olla, että yksi ihminen voi iskeä kohtalokkain seurauksin sen perusrakenteisiin.

Paremminkin kysymys on siitä, että Hallberg ajoi itse itsensä vähintään huonosti valaistuun nurkkaan. Hän on asemassa, jossa hänen tulee nauttia yleistä arvostusta.

Hallbergin neuvo hidasteluun nojasi pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) lupaukseen ulkomaalaislain pikaisesta muuttamisesta.

Pääministeri voi luvata ja ajatella ääneen, mutta ei hän voi puhua eduskunnan suulla. Lakien sisällöstä päättää eduskunta – eikä suinkaan lupausten pohjalta.

Paremminkin kysymys on siitä, että Hallberg ajoi itse itsensä vähintään huonosti valaistuun nurkkaan.

Päivän lehti

4.6.2020