Uutiset

Hämeenlinna ehdolla ProAgria Etelä-Suomen hallintokeskukseksi

Viiden Etelä-Suomen ProAgria -keskuksen yhdistymisen valmistelu etenee suunnitellusti. Kaikkien viiden keskuksen hallitukset ovat hyväksyneet kokouksessaan yhdistymissuunnitelman. Sen mukaan uusi keskus aloittaa toimintansa 1.1.2013.

Hallitusten kokouksessa muun muassa päätettiin, että uuden yhdistyksen kotipaikaksi kirjataan vanhimman yhdistyksen, ProAgria Etelä-Karjalan kotipaikka Lappeenranta.

Yhdistyksen hallintokeskukseksi puolestaan ehdotetaan Hämeenlinnaa, joka pystyy tarjoamaan uudelle organisaatiolle tarkoituksenmukaisimmat tilat.

Toiminta jatkuu edelleen kaikkien viiden keskuksen alueella. Hallinnon kokoukset hajautetaan samoin koko toiminta-alueelle.

Hallitusten hyväksymää yhdistymisen aiesuunnitelmaa käsitellään syksyn aikana kaikkien viiden keskuksen alueella järjestettävissä alueellisissa keskustelutilaisuuksissa, joista saadun palautteen perusteella sitä voidaan muokata edelleen. Kunkin keskuksen ylimmissä päättävissä elimissä suunnitelma käsitellään kevään ja kesän 2012 aikana.

Uuden yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää 50 hengen edustajisto, jossa paikkajako on siirtymävaiheessa seuraava: Häme 16, Pirkanmaa 11, Etelä-Karjala 8, Uusimaa 8 ja Kymenlaakso 7. Vuoden 2019 alusta alkaen edustajiston paikkajako määräytyy jäsenmäärän perusteella.

Kimmo Hovi johtaa yhdistymishallitusta

Yhdistymishallituksen puheenjohtajaksi nimettiin ProAgria Hämeen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hovi Orimattilasta. Valmistelu- ja siirtymävaiheen hallitukseen kuuluu Hämeestä kolme ja muista keskuksista kustakin kaksi jäsentä.

Yhdistymisen projektipäälliköksi valittiin ProAgria Pirkanmaan johtaja Lassi Uotila ja hänen työparikseen ProAgria Uudenmaan toimitusjohtaja Ari Toivonen. ProAgria Etelä-Suomi ry:n toimitusjohtaja ja muut avainhenkilöt valitaan myöhemmin.

Suunnitteilla olevan uuden Suomen suurimman ProAgria-keskuksen liikevaihto tulee arvion mukaan olemaan noin 12 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 170 henkilöä. (HäSa)