Kanta-Häme Uutiset

Hämeenlinna ja Hämeen liitto kieltäytyvät puoltamasta Pisararadan rakentamista

Helsinki yrittää saada Pisaran mukaan päärataa koskevaan julkilausumaan. Kanta-Häme ei hyväksy kannanottoa, jossa Pisara niputetaan Suomirata-kokonaisuuteen.
Hämeenlinnan kaupunginjohtajan Timo Kenakkalan mielestä Helsingin Pisaralla ei ole asiaa pääratakokonaisuuteen. Kuva: Pekka Rautiainen
Hämeenlinnan kaupunginjohtajan Timo Kenakkalan mielestä Helsingin Pisaralla ei ole asiaa pääratakokonaisuuteen. Kuva: Pekka Rautiainen

Pääratahankkeen vauhdittamista vaativan julkilausuman laatiminen takkuaa, sillä Helsinki haluaa kytkeä myös Pisararadan mukaan pääratakokonaisuuteen.

Nyt puidaan, mainitaanko Pisara kaupunkien ja maakuntaliittojen pääratakannanotossa vai ei.

Yhteistä kannanottoa ovat hahmotelleet Tampereen ja Helsingin kaupungit sekä Pirkanmaan ja Uudenmaan maakuntaliitot. Mukaan on pyydetty myös Hämeenlinnan kaupunkia ja Hämeen liittoa, joille Pisaran tukeminen ei kelpaa.

”Ei olisi maakuntamme etujen mukaista”

Kanta-Häme ei lähde mukaan julkilausumaan, jollei Helsingin lähiliikennettä koskevaa Pisaraa pudoteta pois tekstistä.

– Me ajamme edelleen vahvasti pääradan Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-välin parantamista, johon voisi sisältyä Lentorata. Pisararata ei tähän liity, sanoo Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

– Jos isoa pääratapakettia lähdettäisiin vielä laajentamaan Pisaralla, se toisi lisää haasteita aikataulujen ja tulevien investointirahojen suhteen.

Kenakkala kertoo käyvänsä asiaa läpi kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa.

Myöskään Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ei aio allekirjoittaa Pisaraa puoltavaa kannanottoa.

– Se ei ole meidän maakuntamme etujen mukaista.

Läntisen Suomen Päärata plus -maakunnat ovat laatineet oman kannanottonsa, jossa vaaditaan lisäbudjettiin Pasila–Riihimäki-hankkeen kakkosvaiheen toteuttamista sekä koko Helsinki–Tampere-välin yleissuunnittelua.

Pisararata vastatuulessa

Hämeenlinnan ja Hämeen liiton näkemys on odotettu. Kantahämäläisten ei kannata kannattaa Pisaraa, koska se kilpailee tulevassa hankepriorisoinnissa suoraan valtakunnallisia kaukojunahankkeita vastaan. Jos Kanta-Häme tukisi Pisaran rakentamista, päärataa puolustava kannanotto kääntyisi itseään vastaan.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan Pisararata määritellään alustavassa julkilausumaluonnoksessa osaksi yhtenäistä Suomirata-investointikokonaisuutta, johon viitataan hallitusohjelmassa ilmauksella ”päärata ja sen laajennukset”. Lisäksi Pisara julistetaan tekstissä peräti ”edellytykseksi” uusille nopeille kaukojunayhteyksille.

Parin miljardin euron Pisara on todettu selvityksissä sekä taloudellisesti että teknisesti kannattamattomaksi hankkeeksi. Se ei palvelisi kaukojunaliikennettä käytännössä lainkaan eikä vaikuttaisi pääradan ongelmakohtiin. Monien asiantuntijoiden mukaan Helsingin ratapihan toimivuutta on parannettava ja on jo parannettukin (HELRA-hanke) muilla ratkaisuilla.

Uutta lähiliikennetunnelia haikailevien helsinkiläisten yritys saada hankkeelle laajempaakin tukea on ymmärrettävä, sillä Pisaraa koskeva hallitusohjelmakirjaus on hyvin varauksellinen. Sen ja toukokuun alussa julkistetun, liikenne- ja viestintäministeriön teettämän Pisara+-selvityksen valossa Pisararadan toteuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. HäSa

Päivän lehti

23.2.2020