Uutiset

Hämeenlinna jatkaa tiukalla budjettilinjalla

Terveydenhuolto on tärkeä painopistealue Hämeenlinnan budjetissa ensi vuonna. Erityisesti terveyshyötymallia pyritään ajamaan sisään terveyskeskuksen toiminnassa.

Kevään valtuustoseminaarissa kaupunginvaltuusto asetti suuntaviivat ensi vuoden budjetin laadinnalle.

Valtuuston puheenjohtajan Iisakki Kiemungin (sd.) mukaan juuri tällä hetkellä kuntien, myös Hämeenlinnan, verotulot näyttävät kasvavan reilusti yli ennusteiden.

-Mutta jo tältä vuodelta on myös kertynyt ylityksiä mm. lasten ja nuorten lautakunnan ja ikäihmisten lautakunnan toimialoilla.

-Tavoitteena on edelleen erittäin maltillinen kasvu budjetissa, koska emme tiedä, millaisia vaikutuksia esimerkiksi EU:n talouskriisillä on Suomeen ja täkäläiseen kuntatalouteen.

Se on kuitenkin selvää jo nyt, että veroprosentti pysyy nykyisellään 19 prosentissa.


Päivähoitoon paineita

Alkuvuodesta merkittäviä määrärahaylityksiä on syntynyt mm. lasten päivähoidossa.

-Kotihoidon tuen kuntalisä ei ole toiminut toivotulla tavalla. Se ei ole vähentänyt päivähoidon paineita. Kotihoidon tukea ovat saaneet ne, jotka muutenkin hoitaisivat lapsensa kotona.

-Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee joitain muutoksia kotihoidon tuen kuntalisään vielä tämän kevään kuluessa.

Ikäihmisten puolella ongelmana on edelleen se, että ihmisiä on yhä väärillä paikoilla, esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla on hoivapotilaita.

Suunnitelmana oli lakkauttaa yksi terveyskeskuksen osastoista vuodenvaihteessa, mutta se ei ole onnistunut. Tästä on syntynyt ylitystä budjettiin.

-Aikataulu taisi olla liian nopea. Tavoitteena silti on, että ikäihmiset pystyisivät kotihoidon palvelujen avulla asumaan hieman nykyistä pitempään kotonaan.


Terveyshyöty kolmessa vuodessa

Hämeenlinnalla on tarkoitus ajaa terveyshyötymalli sisään kolmessa vuodessa.

Suunnitelmissa on, että kolmen vuoden päästä kaikki ne potilaat, joilla on paljon riskitekijöitä, pystyttäisiin kutsumaan ajoissa terveyskeskukseen.

Terveydenhuollolla on taipumusta hoitaa yhtä potilaan oiretta kerrallaan kartoittamatta koko ongelmakimppua. Terveyshyötymallilla tätä toimintamallia pyritään muutamaan.

-Valtuustoseminaarissa terveyshyötymallin resursointi sai laajaa kannatusta, Kiemunki kertoo. (HäSa)

Päivän lehti

28.2.2020