Uutiset

Hämeenlinna kiirehtii kuntauudistusta

Kaupunginvaltuusto saa huhtikuun alussa käsiteltäväkseen kuntauudistusta kannattavan lausunnon.

Kaupunginhallitus on kuntauudistuksesta lähes kaikessa samaa mieltä ministeriön työryhmän esityksen kanssa.

Hämeenlinna on valmis kuntajakoselvitykseen Hattulan ja Janakkalan kanssa, mutta sen pitäisi olla erityinen kuntaliitosselvitys.

Aikataulusta todetaan, että kuntaliitos voisi tapahtua vuoden 2015 alussa.

Kokemuksesta mainitaan, että kuntaliitoksen kuntakohtainen palvelurakennevalmistelu kestää noin vuoden. Sitovista kuntaliitossopimukseen perustuvista päätöksistä kuluu uuden kunnan käynnistymiseen noin vuosi.

Lisäksi painotetaan, että suunnittelu edellyttää kaikkien osapuolten vahvaa sitoutumista prosessiin.


Pakkokin käy

Hämeenlinna painottaa, että liitos alkaa tuottaa kustannukset ylittävää hyötyä vasta, kun uudet rakenteet ja toimintatavat ovat vakiintuneet. Tämän jälkeen on mahdollista tehostaa palveluita ja johtamista.

Tähän saattaa kulua aikaa useita vuosia, jopa vuosikymmen. Jotta ainakin osa potentiaalisista hyödyistä saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, kuntaliitoksen valmisteluun tulisi käyttää riittävästi aikaa. Lisäksi pitää käydä avointa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa.

Velvoittavaa lainsäädäntöä eli pakkoa Hämeenlinna pitää jyrkkänä keinona. Se on kuitenkin Hämeenlinnan näkökulmasta mahdollinen, koska silloin tarvittavat uudistukset saataisiin vauhdilla liikkeelle.

Ohjailu palvelujen järjestämistä koskevilla kriteereilläkin voisi tulla kysymykseen. Esimerkiksi väestöpohja voisi olla kriteeri. Sosiaali- ja terveyspalveluissa noin 100 000 asukkaan väestöpohja olisi sopiva.


Hämeenlinna maksaa miljoonia

Uudistuksen ohjaaminen valtionosuusjärjestelmää muutamalla voisi tulla kysymykseen, jos järjestelmä olisi kannustava. Valtionosuuksien leikkaaminen kunnilta, jotka elävät niiden varassa, johtaisi kriisiytymiseen, eikä ole hyvä tapa edistää kuntaliitoksia.

Veropohjaan taas on hankala puuttua, koska kuntien verotusoikeus nauttii perustuslain suojaa. Hämeenlinna kuitenkin huomauttaa maksaneensa viime aikoina yli neljä miljoonaa euroa vuosittain verotulontasauksina.

Hattula ja Janakkala sen sijaan saivat esimerkiksi viime vuonna yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa.

Joka tapauksessa päätöksiä pitäisi Hämeenlinnan lausuntoesityksen mukaan tehdä pian, koska painelaskelmien riskivuodet ovat 2020-2030.

Vuonna 2015 käynnistyvä muutos ehtii hädin tuskin siihen vaiheeseen, että hyötyjä voidaan realisoida. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020