Uutiset

Hämeenlinnalaiset panostaisivat liikuntapalveluihin

Hämeenlinnalaiset ovat varsin tyytyväisiä tarjolla oleviin vapaa-ajan palveluihin. Niiden määrä ja laatu tyydyttää. Ainoa, mistä ollaan huolissaan, on palvelujen hinta.

Verkatehtaalta odotetaan paljon, mutta samalla pelätään, että se hinnoittelee tapahtumansa saavuttamattomiin. Kaupungilta toivotaan panostusta erityisesti lasten- ja nuorten liikuntapalveluihin.

Hämeenlinnan kaupunki ja opetusministeriö rahoittavat Sosiaalikehityksen selvitystä vapaa-aikapalvelujen tasa-arvosta. Vajaan parin vuoden hankkeessa pyritään kartoittamaan tasa-arvon toteutumista sukupuolten ja ikäryhmien välillä.

– Tavoitteena on, että tasa-arvotekijät otettaisiin huomioon jo vapaa-ajan palvelujen suunnittelussa, kulttuuri- ja hallintopäällikkö Timo Koivu kertoo.

Palvelujen nykytilan selvittämiseksi kuntalaisten keskuudessa tehtiin kysely, jolla selvitettiin, miten vapaata vietetään.

Kysely lähetettiin 2 000 hämeenlinnalaiselle. Suuria yllätyksiä vastaukset eivät tuoneet mukanaan, jos yllätyksenä ei pidetä sitä, kaupunkilaiset ovat kovin tyytyväisiä saamiinsa vapaa-ajanpalveluihin.

Osa vastaajista koki tarjontaa olevan enemmän kuin he pystyvät käyttämään hyväkseen.

Tutkija Liisa Lähteenmäki kiinnittääkin huomiota siihen, että työikäisistä puolet ilmoittaa tekevänsä töitä myös vapaa-ajallaan. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic