fbpx
Uutiset

Hämeenlinnan kaupungin lainat ja takaukset

Yleisönosaston kirjoituksissa on pohdittu Hämeenlinnan lainojen ja takausten määrää ja erityisesti valtuutettu Leo Roivainen (sit.) Hattulasta on ollut asiasta huolestunut.

Tässä muutamia tietoja Hämeenlinnan vuoden 2005 tilinpäätöksestä:

Kaupungin lainamäärä oli 50,9 miljoonaa euroa ja kaupungilla oli kassavaroja 85,0 miljoonaa. Kaikki lainat olisi ollut mahdollista maksaa heti pois, jos käytettäisiin talletuksia.

Kaupunginvaltuusto on talousarvion yhteydessä antanut kaupunginhallitukselle oikeuden harkita, lisätäänkö lainamäärää vai puretaanko sijoituksia. Viime vuosina on korkotaso ollut sellainen, että on ollut edullisempaa ottaa investointeihin lainaa ja sijoitusten korko on käytetty käyttötalousmenojen katteeksi.

Takauksien määrä oli 114,4 miljoonaa euroa. Takausten summasta on 53,2 miljoonaa asumiseen liittyvien yhtiöiden ja säätiöiden lainantakauksia. Lainat on hoidettu vuokratuloilla ilman ongelmia.

Elinkeinotoimintaan liittyviä takauksia on 45,0 miljoonaa euroa ja kaupungilla on aina vastavakuutena kiinteistökiinnitys, jonka määrä on 1,3 kertaa lainasumma. Urheiluun ja liikuntaa liittyviä takauksia on 3,5 miljoonaa. Loputkin takaukset ovat pääosin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille.

Mahdolliset riskit harkitaan aina takauksia myönnettäessä. Jos kaupunki joutuisi takausvastuuseen, on mahdollisen menon katteena yleinen vahinkorahasto, jonka pääoma on 6,8 miljoonaa euroa.

Valtuutettu Roivaisen kunnallistalouden analyysissä vain lainat ja takaukset kertovat kunnan talouden tilasta. Tällainen analyysi on harhaanjohtava ja väärä.

Vuosikate on yleisesti hyväksytty mittariksi, joka näyttää kunnan talouden tilanteen. Vuosikatteella mitattuna Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2005 tulos oli kuudentoista suurimman kaupungin parhaita.

Hämeenlinnan vuosikate oli viime tilinpäätöksessä +10,3 miljoonaa euroa eli 110 % poistoista. Kunnallistalouden asiantuntijoiden mukaan vuosikate tulisi olla vähintään 100 % poistoista. Silloin kunnan talous on tasapainossa.

Lehtitietojen mukaan mm. Hattulan ensi vuoden talousarviovalmistelutilanne on sellainen, että vuosikate on -1,5 miljoonaa euroa eli miinus 150 %! Sellaisessa tilanteessa kunnan on otettava lainaa jokapäiväisiin menoihin, palkkoihin ja laskujen maksamiseen.

Hämeenlinnan talouteen liittyvät riskit ovat hallinnassa ja talous on tunnuslukujen mukaan tasapainossa. Politiikan pitäisi perustua tosiasioihin eikä siihen, että mustaa väitetään valkoiseksi tai päinvastoin.

Erkki Niemistö

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.)

Hämeenlinna

Menot